Rimstar «Sandoz» tabletter, filmdrasjerte

Rimstar «Sandoz»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):22.2×9.6 mm
Farge:Brun
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.