Formelregister


L01B A
Folsyreanaloger
L01B A01
Metotreksat
Metotreksat
Metotreksat
L01B A04
Pemetreksed
Pemetreksed
Pemetreksed
L01B B
Purinanaloger
L01B B02
Merkaptopurin
Merkaptopurin
Merkaptopurin
L01B B04
Kladribin
Kladribin
Kladribin
L01B B05
Fludarabin
Fludarabin
Fludarabin
L01B B06
Klofarabin
Klofarabin
Klofarabin
L01B C
Pyrimidinanaloger
L01B C01
Cytarabin
Cytarabin
Cytarabin
L01B C02
Fluorouracil
Fluorouracil
Fluorouracil
L01B C05
Gemcitabin
Gemcitabin
Gemcitabin
L01B C06
Kapecitabin
Kapecitabin
Kapecitabin
L01B C07
Azacitidin
Azacitidin
Azacitidin
L01B C08
Decitabin
L01B C52
Fluorouracil, kombinasjoner
Fluorouracil
Fluorouracil
Salisylsyre
Salisylsyre
L01B C53
Tegafur, kombinasjoner
L01B C59
Trifluridin, kombinasjoner


Utskrift (pdf)