Formelregister


J05A B
Nukleosider og nukleotider, unntatt reverstranskriptasehemmere
J05A B01
Aciklovir
Aciklovir
Aciklovir
J05A B06
Ganciklovir
Ganciklovir
Ganciklovir
J05A B11
Valaciklovir
Valaciklovir
Valaciklovir
J05A B14
Valganciklovir
Valganciklovir
Valganciklovir
J05A E
Proteasehemmere
J05A E03
Ritonavir
Ritonavir
Ritonavir
J05A E08
Atazanavir
Atazanavir
Atazanavir
J05A E10
Darunavir
Darunavir
Darunavir
J05A F
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptasehemmere
J05A F05
Lamivudin
Lamivudin
Lamivudin
J05A F06
Abakavir
Abakavir
Abakavir
J05A F07
Tenofovirdisoproksil
Tenofovir
Tenofovir
J05A F08
Adefovirdipivoksil
Adefovir
Adefovir
J05A F09
Emtricitabin
Emtricitabin
Emtricitabin
J05A F10
Entekavir
Entekavir
Entekavir
J05A F13
Tenofoviralafenamid
Tenofovir
Tenofovir
J05A G
Ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere
J05A G01
Nevirapin
Nevirapin
Nevirapin
J05A G03
Efavirenz
Efavirenz
Efavirenz
J05A G04
Etravirin
Etravirin
Etravirin
J05A G05
Rilpivirin
J05A G06
Doravirin
J05A H
Neuraminidasehemmere
J05A H01
Zanamivir
J05A H02
Oseltamivir
Oseltamivir
Oseltamivir
J05A J
Integrasehemmere
J05A J01
Raltegravir
Raltegravir
Raltegravir
J05A J03
Dolutegravir
J05A J04
Kabotegravir
J05A P
Antivirale midler til behandling av HCV-infeksjoner
J05A P01
Ribavirin
Ribavirin
Ribavirin
J05A P08
Sofosbuvir
J05A P51
Sofosbuvir og ledipasvir
J05A P54
Elbasvir og grazoprevir
J05A P55
Sofosbuvir og velpatasvir
J05A P56
Sofosbuvir, velpatasvir og voksilaprevir
J05A P57
Glekaprevir og pibrentasvir
J05A R
Antivirale midler til behandling av hiv-infeksjoner, kombinasjoner
J05A R01
Zidovudin og lamivudin
Lamivudin
Lamivudin
Zidovudin
Zidovudin
J05A R02
Lamivudin og abakavir
Abakavir
Abakavir
Lamivudin
Lamivudin
J05A R03
Tenofovirdisoproksil og emtricitabin
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R04
Zidovudin, lamivudin og abakavir
Abakavir
Abakavir
Lamivudin
Lamivudin
Zidovudin
Zidovudin
J05A R06
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz
Efavirenz
Efavirenz
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R08
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og rilpivirin
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R09
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil, elvitegravir og kobicistat
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R10
Lopinavir og ritonavir
Lopinavir
Lopinavir
Ritonavir
Ritonavir
J05A R13
Lamivudin, abakavir og dolutegravir
Abakavir
Abakavir
Lamivudin
Lamivudin
J05A R14
Darunavir og kobicistat
Darunavir
Darunavir
J05A R17
Emtricitabin og tenofoviralafenamid
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R18
Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir og kobicistat
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R19
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R20
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R21
Dolutegravir og rilpivirin
J05A R22
Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir og kobicistat
Darunavir
Darunavir
Emtricitabin
Emtricitabin
Tenofovir
Tenofovir
J05A R24
Lamivudin, tenofovirdisoproksil og doravirin
J05A R25
Lamivudin og dolutegravir
J05A X
Andre antivirale midler
J05A X09
Maraviroc
Maraviroc
Maraviroc
J05A X18
Letermovir
J05A X29
Fostemsavir


Utskrift (pdf)