Formelregister


L01X A
Platinaforbindelser
L01X A01
Cisplatin
Cisplatin
Cisplatin
L01X A02
Karboplatin
Karboplatin
Karboplatin
L01X A03
Oksaliplatin
Oksaliplatin
Oksaliplatin
L01X C
Monoklonale antistoffer
L01X C02
Rituksimab
L01X C03
Trastuzumab
L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
L01X C06
Cetuksimab
L01X C07
Bevacizumab
L01X C08
Panitumumab
L01X C11
Ipilimumab
L01X C12
Brentuksimabvedotin
L01X C13
Pertuzumab
L01X C14
Trastuzumabemtansin
L01X C15
Obinutuzumab
L01X C16
Dinutuksimab beta
L01X C17
Nivolumab
L01X C18
Pembrolizumab
L01X C19
Blinatumomab
L01X C21
Ramucirumab
L01X C23
Elotuzumab
L01X C24
Daratumumab
L01X C25
Mogamulizumab
L01X C26
Inotuzumabozogamicin
L01X C28
Durvalumab
L01X C31
Avelumab
L01X C32
Atezolizumab
L01X C33
Cemiplimab
L01X C37
Polatuzumabvedotin
L01X C38
Isatuksimab
L01X D
Sensitiviserende midler til fotodynamisk terapi/stråleterapi
L01X D03
Metylaminolevulinat
Metylaminolevulinat
Metylaminolevulinat
L01X D04
Aminolevulinsyre
L01X E
Proteinkinasehemmere
L01X E01
Imatinib
L01X E02
Gefitinib
Gefitinib
Gefitinib
L01X E03
Erlotinib
Erlotinib
Erlotinib
L01X E04
Sunitinib
Sunitinib
Sunitinib
L01X E05
Sorafenib
Sorafenib
Sorafenib
L01X E06
Dasatinib
Dasatinib
Dasatinib
L01X E07
Lapatinib
Lapatinib
Lapatinib
L01X E08
Nilotinib
Nilotinib
Nilotinib
L01X E09
Temsirolimus
Temsirolimus
Temsirolimus
L01X E10
Everolimus
Everolimus
Everolimus
L01X E11
Pazopanib
Pazopanib
Pazopanib
L01X E12
Vandetanib
L01X E13
Afatinib
L01X E15
Vemurafenib
L01X E16
Krizotinib
L01X E17
Aksitinib
L01X E18
Ruksolitinib
L01X E21
Regorafenib
L01X E23
Dabrafenib
L01X E24
Ponatinib
L01X E25
Trametinib
L01X E26
Kabozantinib
L01X E27
Ibrutinib
L01X E28
Ceritinib
L01X E29
Lenvatinib
L01X E31
Nintedanib
L01X E33
Palbociklib
L01X E34
Tivozanib
L01X E35
Osimertinib
L01X E36
Alektinib
L01X E38
Kobimetinib
L01X E39
Midostaurin
L01X E41
Binimetinib
L01X E42
Ribosiklib
L01X E43
Brigatinib
L01X E44
Lorlatinib
L01X E45
Neratinib
L01X E46
Enkorafenib
L01X E47
Dakomitinib
L01X E50
Abemaciklib
L01X E53
Larotrektinib
L01X E54
Gilteritinib
L01X E56
Entrektinib
L01X X
Andre antineoplastiske midler
L01X X01
Amsakrin
L01X X05
Hydroksykarbamid
Hydroksykarbamid
Hydroksykarbamid
L01X X17
Topotekan
Topotekan
Topotekan
L01X X19
Irinotekan
Irinotekan
Irinotekan
L01X X23
Mitotan
Mitotan
Mitotan
L01X X24
Pegaspargase
L01X X25
Beksaroten
Beksaroten
Beksaroten
L01X X27
Arsentrioksid
L01X X32
Bortezomib
Bortezomib
Bortezomib
L01X X35
Anagrelid
Anagrelid
Anagrelid
L01X X41
Eribulin
L01X X42
Panobinostat
L01X X43
Vismodegib
L01X X45
Karfilzomib
L01X X46
Olaparib
L01X X47
Idelalisib
L01X X50
Iksazomib
L01X X51
Talimogenlaherparepvek
L01X X52
Venetoklaks
L01X X54
Niraparib
L01X X60
Talazoparib
L01X X63
Glasdegib
L01X X65
Alpelisib
L01X X71
Tisagenlekleucel
L01X Y
Kombinasjoner av andre antineoplastiske midler
L01X Y01
Cytarabin og daunorubicin


Utskrift (pdf)