Formelregister


J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
J01C A04
Amoksicillin
Amoksicillin
Amoksicillin
J01C A08
Pivmecillinam
Pivmecillinam
Pivmecillinam
J01C A11
Mecillinam
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
J01C E01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin
J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
Fenoksymetylpenicillin
Fenoksymetylpenicillin
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
J01C F01
Dikloksacillin
Dikloksacillin
Dikloksacillin
J01C F02
Kloksacillin
Kloksacillin
Kloksacillin
J01C R
Kombinasjon av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
J01C R02
Amoksicillin og betalaktamasehemmer
Amoksicillin
Amoksicillin
Klavulansyre
Klavulansyre
J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer
Piperacillin
Piperacillin
Tazobactam
Tazobactam


Utskrift (pdf)