Formelregister


N05A A
Fentiaziner med alifatisk sidekjede
N05A A02
Levomepromazin
Levomepromazin
Levomepromazin
N05A B
Fentiaziner med piperazinring i sidekjeden
N05A B03
Perfenazin
Perfenazin
Perfenazin
N05A B04
Proklorperazin
Proklorperazin
Proklorperazin
N05A D
Butyrofenonderivater
N05A D01
Haloperidol
Haloperidol
Haloperidol
N05A D08
Droperidol
N05A E
Indolderivater
N05A E03
Sertindol
Sertindol
Sertindol
N05A E04
Ziprasidon
Ziprasidon
Ziprasidon
N05A E05
Lurasidon
N05A F
Tioksantenderivater
N05A F01
Flupentiksol
Flupentiksol
Flupentiksol
N05A F03
Klorprotiksen
Klorprotiksen
Klorprotiksen
N05A F05
Zuklopentiksol
Zuklopentiksol
Zuklopentiksol
N05A H
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner
N05A H02
Klozapin
Klozapin
Klozapin
N05A H03
Olanzapin
Olanzapin
Olanzapin
N05A H04
Kvetiapin
Kvetiapin
Kvetiapin
N05A L
Benzamider
N05A L05
Amisulprid
Amisulprid
Amisulprid
N05A N
Litium
N05A N01
Litium
N05A X
Andre antipsykotika
N05A X08
Risperidon
Risperidon
Risperidon
N05A X12
Aripiprazol
Aripiprazol
Aripiprazol
N05A X13
Paliperidon
N05A X15
Kariprazin
N05A X16
Brekspiprazol


Utskrift (pdf)