Formelregister

Formelindeks


MMUSKLER OG SKJELETT
M03Muskelrelakserende midler
M03APerifert virkende muskelrelakserende midler
M03A BKolinderivater
M03A B01Suksametonium
Suksametonium
Suksametonium
M03A CAndre kvartære ammoniumforbindelser
M03A C09Rokuroniumbromid
Rokuroniumbromid
Rokuroniumbromid
M03A C10Mivakuriumklorid
Mivakuriumklorid
Mivakuriumklorid
M03A C11Cisatrakurium
Cisatrakurium
Cisatrakurium
M03A XAndre perifert virkende muskelrelakserende preparater
M03A X01Botulismetoksin