Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A08A A
Sentralt virkende midler mot fedme
A08A A10
Sibutramin
A08A A10
Sibutramin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg ga lett forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået kan gi serotoninergt syndrom.
 
Klinikk: Hodepine, somnolens, kvalme, ansiktsrødme, kramper, takykardi og hypertensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A08A B
Perifert virkende midler mot fedme
A08A B01
Orlistat
A08A B01
Orlistat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet pga. minimal absorpsjon. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter, hyppig fettrik avføring og flatulens. Ev. leverpåvirkning.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.