Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


H01B A
Vasopressin og analoger
H01B A01
Vasopressin (argipressin)
H01B A01
Vasopressin (argipressin)
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Vannforgiftning: Hodepine, tretthet, svimmelhet, agitasjon, kvalme, magesmerter, væskeretensjon, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depresjon, kramper ev. lungeødem.
 
Behandling: Væskerestriksjon. Forsiktig korrigering av hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling.
H01B A02
Desmopressin
H01B A02
Desmopressin
 
Toksisitet: Terapeutiske doser kan i kombinasjon med stort væskeinntak gi vannforgiftning. Økt risiko for barn, eldre, hjertesyke og ved væske- og elektrolyttforstyrrelser. Barn: Alle inntak der streng væskerestriksjon ikke lar seg gjennomføre (eller der rikelig drikke allerede er inntatt), skal observeres på sykehus. 40 μg nasalt til barn 5 måneder og 80 μg nasalt til 5-åring ga ingen symptomer. 4 μg parenteralt til spedbarn ga oliguri og vektøkning. Doser fra 0,3 μg/kg i.v. og 2,4 μg/kg nasalt har sammen med væske gitt hyponatremi og kramper hos barn og voksne.
 
Klinikk: Vannforgiftning: Hodepine, tretthet, svimmelhet, agitasjon, kvalme, magesmerter, væskeretensjon, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depresjon, kramper ev. lungeødem.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Streng væskerestriksjon i 15-24 timer er viktigste tiltak. Forsiktig korrigering av hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling.
H01B A04
Terlipressin
H01B A04
Terlipressin
 
Begrenset erfaring med overdoser.
H01B B
Oksytocin og analoger
H01B B02
Oksytocin
H01B B02
Oksytocin
 
Toksisitet: Barn: 2-3 IE og 10 IE i.m. til spedbarn og 8 IE nasalt til 1/2-11/2-åringer ga ingen symptomer. Voksne: Infusjon av 80 IE (i løpet av 35 timer), 488 IE (i løpet av 40 timer) og 800 IE (i løpet av 60 timer) ga alvorlig forgiftning. 1 IE = ca. 1,7 µg.
 
Klinikk: Antidiuretisk effekt med risiko for vannforgiftning: Hyponatremi, hypoosmolalitet, hjerneødem. Karkontraksjon og hypertensjon. Ev. uterushyperaktivitet (f.eks. spasmer og blødning).
 
Behandling: Væskerestriksjon er viktig. Forsiktig korrigering av hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling.
H01B B03
Karbetocin
H01B B03
Karbetocin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Oksytocin, H01B B02