Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


S01B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
S01B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 
Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B
S01B C
Antiinflammatoriske midler, ikke-steroide
S01B C10
Nepafenak
S01B C10
Nepafenak
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
S01B C11
Bromfenak
S01B C11
Bromfenak
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A