Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C01E B
Andre midler for hjerteterapi
C01E B17
Ivabradin
C01E B17
Ivabradin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehus.
 
Klinikk: Sirkulasjonspåvirkning med bradykardi er hovedproblemet. Kan også gi hodepine, svimmelhet, tretthet, hypotensjon, AV-blokk og arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming (pga. risiko for vagusstimulering). Symptomatisk behandling.
C01E B21
Regadenoson
C01E B21
Regadenoson
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doser fra 20 μg/kg har gitt betydelige bivirkninger.
 
Klinikk: Takykardi, ansiktsrødme, hodepine, dyspné, svimmelhet, ev. arytmier og myokardiskemi.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.