Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C09X A
Reninhemmere
C09X A02
Aliskiren
C09X A02
Aliskiren
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hypotensjon. GI-symptomer, hodepine og svimmelhet.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C09X A04
Sakubitril
C09X A04
Sakubitril
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdose med 583 mg sakubitril/617 mg valsartan og doser på 437 mg sakubitril/463 mg valsartan i 14 dager ble i kliniske studier godt tolerert.
 
Klinikk: Hypotensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.