Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L04A A
Selektive immunsuppressiver
L04A A
Selektive immunsuppressiver
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Selektiv immunsuppresjon, benmargsdepresjon og økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet (se virkningsmekanisme for de enkelte virkestoffene). Hud- og slimhinnereaksjoner. Levertoksisitet. Smerter ved injeksjonsstedet. Allergiske reaksjoner, også forsinkede og alvorlige. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L04A A02
Muromonab-CD3
L04A A02
Muromonab-CD3
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A04
Antitymocytt immunglobulin (kanin)
L04A A04
Antitymocytt immunglobulin (kanin)
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A06
Mykofenolsyre
L04A A06
Mykofenolsyre
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A10
Sirolimus
L04A A10
Sirolimus
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <6 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 150 mg ga atrieflimmer.
 
Klinikk og behandling: Se Takrolimus, L04A D02
L04A A13
Leflunomid
L04A A13
Leflunomid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A18
Everolimus
L04A A18
Everolimus
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <3 mg forventes ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A23
Natalizumab
L04A A23
Natalizumab
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A24
Abatacept
L04A A24
Abatacept
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A25
Eculizumab
L04A A25
Eculizumab
 
Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A26
Belimumab
L04A A26
Belimumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2 doser på inntil 20 mg/kg i.v. (21 dagers mellomrom) ga terapeutiske bivirkninger.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A27
Fingolimod
L04A A27
Fingolimod
 
Toksisitet: Voksne: 40 mg ga lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A. I tillegg er tetthet i brystet og hjertetoksisitet beskrevet.
L04A A28
Belatacept
L04A A28
Belatacept
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert godt.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A29
Tofacitinib
L04A A29
Tofacitinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A31
Teriflunomid
L04A A31
Teriflunomid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
 
Behandling: Gjentatt kulldosering over mange dager er aktuelt. Se også Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A32
Apremilast
L04A A32
Apremilast
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 50 mg 2 ganger daglig i 4,5 dager til friske frivillige ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A33
Vedolizumab
L04A A33
Vedolizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,5 × terapeutisk dose (10 mg/kg) har vært tolerert godt.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A34
Alemtuzumab
L04A A34
Alemtuzumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A A36
Okrelizumab
L04A A36
Okrelizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: To injeksjoner av 1000 mg med to ukers mellomrom har vært tolerert terapeutisk.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A A37
Baricitinib
L04A A37
Baricitinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 40 mg og gjentatte doser opptil 20 mg daglig i 10 dager har gitt tilsvarende bivirkninger som ved terapeutiske doser.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver, L04A A
L04A B
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere
L04A B
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet. Hudreaksjoner. Anemi og leukopeni. Reaksjoner på injeksjonsstedet. Allergireaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L04A B01
Etanercept
L04A B01
Etanercept
 
Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B
L04A B02
Infliksimab
L04A B02
Infliksimab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 20 mg/kg har vært tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B
L04A B04
Adalimumab
L04A B04
Adalimumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Doser på 10 mg/kg har vært tolerert i studier.
 
Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B
L04A B05
Certolizumab pegol
L04A B05
Certolizumab pegol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig toksisitet har ikke vært sett i kliniske studier med gjentatte doser på opptil 800 mg s.c. og 20 mg/kg i.v.
 
Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B
L04A B06
Golimumab
L04A B06
Golimumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 10 mg/kg har vært tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfa-hemmere, L04A B
L04A C
Interleukinhemmere
L04A C
Interleukinhemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lang halveringstid.
 
Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsfare. Anafylakse. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
L04A C01
Daklizumab
L04A C01
Daklizumab
 
Begrenset erfaring med overdoser.
L04A C02
Basiliksimab
L04A C02
Basiliksimab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 150 mg har vært tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C03
Anakinra
L04A C03
Anakinra
 
Se Interleukinhemmere, L04A C. Nøytropeni er vanlig.
L04A C05
Ustekinumab
L04A C05
Ustekinumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 6 mg/kg har vært tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C07
Tocilizumab
L04A C07
Tocilizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 28 mg/kg til friske og 40 mg/kg til pasient ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C08
Canakinumab
L04A C08
Canakinumab
 
Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C10
Sekukinumab
L04A C10
Sekukinumab
 
Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C11
Siltuksimab
L04A C11
Siltuksimab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Gjentatt dosering med 15 mg/kg hver 3. uke ga vanlige bivirkninger.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C12
Brodalumab
L04A C12
Brodalumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 700 mg i.v. har vært tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A C13
Iksekizumab
L04A C13
Iksekizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 240 mg s.c. som enkeltdose har vært godt tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C14
Sarilumab
L04A C14
Sarilumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C16
Guselkumab
L04A C16
Guselkumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 987 mg i.v. og 300 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L04A C17
Tildrakizumab
L04A C17
Tildrakizumab
 
Toksisitet: Voksne: Begrenset erfaring med overdoser. 10 mg/kg i.v. i kliniske studier ga ingen/lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A C18
Risankizumab
L04A C18
Risankizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere, L04A C
L04A D
Kalsineurinhemmere
L04A D01
Ciklosporin
L04A D01
Ciklosporin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon og pågående terapeutisk bruk. Mange relevante legemiddelinteraksjoner. Forventes ikke toksisitet ved dobbel terapeutisk døgndose hos stabile terapeutiske brukere. Barn: <200 mg forventes ingen eller lett forgiftning. 240 mg til 2-åring ga lett forgiftning og 600 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Miksturen inneholder en etanolkonsentrasjon som kan gi symptomer hos barn. Voksne: 5 g (92,6 mg/kg), 7,5 g og 150 mg/kg peroralt ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Væskeretensjon og nyrepåvirkning er hovedproblemet. Hypertoni. GI-symptomer. CNS-effekter som f.eks. hodepine, beruselse, hyperestesi, encefalopati og kramper. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder kalsiumblokker ved hypertensjon.
L04A D02
Takrolimus
L04A D02
Takrolimus
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon og terapeutisk bruk. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 375 mg ga ingen symptomer.
 
Klinikk: GI-symptomer. EKG-forandringer. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. nyrepåvirkning og hematologiske. Hematologiske forandringer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging.
L04A X
Andre immunsuppressiver
L04A X01
Azatioprin
L04A X01
Azatioprin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Enkeltdose på 850 mg ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, leukopeni etter latenstid og lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L04A X02
Talidomid
L04A X02
Talidomid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Potent humant teratogen, ellers trolig lav akutt toksisitet. Voksne: 14,4 g ga sedasjon.
 
Klinikk: Hypotensjon, feber, sedasjon, svimmelhet, obstipasjon og hudreaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ev. ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling.
L04A X04
Lenalidomid
L04A X04
Lenalidomid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Trolig potent human teratogen.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, hypotensjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L04A X05
Pirfenidone
L04A X05
Pirfenidone
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: GI-symptomer, utslett og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L04A X06
Pomalidomid
L04A X06
Pomalidomid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 50 mg til friske og 10 mg daglig i flere dager til pasienter med myelomatoser ga lette symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.