Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01D
Andre betalaktamantibakterielle midler
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Høye doser parenteralt har gitt nevrologiske symptomer hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: <2 g cefaleksin eller cefuroksim forventes ingen eller lette symptomer. <600 mg cefiksim forventes ingen eller lette symptomer. 2,5 g cefaleksin til 3-åring ga hematuri og krystalluri. Voksne: <2 g cefiksim ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk for gruppen: Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C. I tillegg ev. koagulopati og forverring av allerede nedsatt nyrefunksjon.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D B
Førstegenerasjons cefalosporiner
J01D B01
Cefaleksin
J01D B01
Cefaleksin
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D B03
Cefalotin
J01D B03
Cefalotin
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D C
Andregenerasjons cefalosporiner
J01D C02
Cefuroksim
J01D C02
Cefuroksim
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D D
Tredjegenerasjons cefalosporiner
J01D D01
Cefotaksim
J01D D01
Cefotaksim
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D D02
Ceftazidim
J01D D02
Ceftazidim
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D D04
Ceftriakson
J01D D04
Ceftriakson
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D D08
Cefiksim
J01D D08
Cefiksim
 
Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D
J01D F
Monobaktamer
J01D F01
Aztreonam
J01D F01
Aztreonam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: GI-symptomer. Ev. hudutslett, leverpåvirkning, blodforandringer og nevrologisk påvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D H
Karbapenemer
J01D H
Karbapenemer
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Leverpåvirkning. Ev. hudutslett, blodforandringer, tremor, kramper, bronkospasme, hypotensjon, bradykardi og CNS-påvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D H02
Meropenem
J01D H02
Meropenem
 
Se Karbapenemer, J01D H
J01D H03
Ertapenem
J01D H03
Ertapenem
 
Se Karbapenemer, J01D H
J01D H04
Doripenem
J01D H04
Doripenem
 
Se Karbapenemer, J01D H
J01D H51
Imipenem og cilastatin
J01D H51
Imipenem og cilastatin
 
Se Karbapenemer, J01D H
J01D I
Andre cefalosporiner og penemer
J01D I02
Ceftarolinfosamil
J01D I02
Ceftarolinfosamil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
J01D I54
Ceftolozan og tazobaktam
J01D I54
Ceftolozan og tazobaktam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3 g ceftolozan og 1,5 g tazobaktam ga i kliniske studier ingen eller lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.