Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


G01A C
Kinolinderivater
G01A C05
Dekvalin
G01A C05
Dekvalin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
G01A F
Imidazolderivater
G01A F
Imidazolderivater
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, diaré og magesmerter. Ev. svimmelhet, sløvhet, hodepine, dysartri, nevropati, kramper, mørkfarging av urinen (metronidazol) og metallsmak i munnen.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G01A F01
Metronidazol
G01A F01
Metronidazol
 
Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 3-åring og maks. 2,8 g til 4-åring etter kull ga ingen symptomer. Voksne: 12 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F. Gir risiko for disulfiramlignende reaksjon (N07B B01) sammen med alkohol.
G01A F02
Klotrimazol
G01A F02
Klotrimazol
 
Toksisitet: Barn: <200 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F
G01A F04
Mikonazol
G01A F04
Mikonazol
 
Toksisitet: Barn: <400 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F
G01A F05
Ekonazol
G01A F05
Ekonazol
 
Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F