Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Væske- og elektrolyttforstyrrelser er vanlig. Tørste og metabolsk alkalose. Initialt polyuri, ved store væsketap oliguri og anuri. Sekundært til væske- og elektrolyttforstyrrelser hodepine, forvirring, svimmelhet, ortostatisk hypotension, muskelsvakhet, ev. kramper og koma. EKG-forandringer og arytmier.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gi drikke og ev. mat til personer med lette symptomer/økt diurese (kan se an hjemme). Symptomatisk behandling med hovedvekt på syre/base-, væske- og elektrolyttbalansen.
C03A A01
Bendroflumetiazid
C03A A01
Bendroflumetiazid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 125-250 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A
C03A A03
Hydroklortiazid
C03A A03
Hydroklortiazid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A
C03A B
Tiazider i kombinasjon med kalium
C03A B01
Bendroflumetiazid og kalium
C03A B01
Bendroflumetiazid og kalium
 
Toksisitet: Voksne: 20-40 tabletter ga moderat og 60-70 tabletter ga alvorlig forgiftning (S-kalium 6,7 mmol/liter). I begge tilfeller inneholdt hver tablett 2,5 mg bendroflumetiazid og 570 mg kaliumklorid. Se ev. også Bendroflumetiazid, C03A A01 og Kaliumklorid, A12B A01
 
Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A og Kaliumklorid, A12B A01