Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A16A A
Aminosyrer og derivater
A16A A04
Merkaptamin
A16A A04
Merkaptamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A A05
Kargluminsyre
A16A A05
Kargluminsyre
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A A06
Betain
A16A A06
Betain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A B
Enzymer
A16A B13
Asfotase alfa
A16A B13
Asfotase alfa
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A B14
Sebelipase alfa
A16A B14
Sebelipase alfa
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doseøkning til 5 mg/kg én gang i uken under kliniske forsøk ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A B15
Velmanase alfa
A16A B15
Velmanase alfa
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Cirka 3,2 mg/kg ga i klinisk studie lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A X
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A X03
Natriumfenylbutyrat
A16A X03
Natriumfenylbutyrat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (1370 mg/kg) til spedbarn 5 måneder ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Somnolens, svimmelhet, diaré, metabolsk acidose og hypokalemi er rapportert. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X04
Nitisinon
A16A X04
Nitisinon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Se ev. preparatets bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X05
Sinkacetat
A16A X05
Sinkacetat
 
Se Sink, A12C B
A16A X06
Miglustat
A16A X06
Miglustat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré. Svimmelhet, hodepine, tremor og parestesier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X07
Sapropterin
A16A X07
Sapropterin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <800 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hodepine og svimmelhet. Rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X08
Teduglutid
A16A X08
Teduglutid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A X09
Glyserolfenylbutyrat
A16A X09
Glyserolfenylbutyrat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
A16A X10
Eliglustat
A16A X10
Eliglustat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1764 mg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, diaré, svimmelhet, hypotensjon og bradykardi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X14
Migalastat
A16A X14
Migalastat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,25 g og 2 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ev. kull. Symptomatisk behandling.
A16A X15
Telotristat
A16A X15
Telotristat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.