Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A12A
Kalsium
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Perorale enkeltinntak av kalsiumsalter gir sjeldent hyperkalsemi. Rask i.v. administrering, nyresten eller samtidig inntak av vitamin D gir økt risiko. Barn: <15 g kalsium (p.o.) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, diaré ev. obstipasjon. Store doser gir hyperkalsemi (irritasjon, forvirring og CNS-depresjon). Alkalose og nyrepåvirkning. Ev. hypotensjon, bradykardi og arytmier ved rask i.v. administrering.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Ved store doser følg serumkalsium og sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi, se behandling for Vitamin D og analoger, A11C C
A12A A
Kalsium
A12A A04
Kalsiumkarbonat
A12A A04
Kalsiumkarbonat
 
Se Kalsium, A12A
A12A A06
Kalsiumlaktoglukonat
A12A A06
Kalsiumlaktoglukonat
 
Se Kalsium, A12A
A12A A12
Kalsiumacetat
A12A A12
Kalsiumacetat
 
Se Kalsium, A12A