Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A04A A
Serotonin (5HT3)-antagonister
A04A A
Serotonin (5HT3)-antagonister
 
Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Synsforstyrrelser, svimmelhet, hodepine, somnolens, uro, agitasjon og hallusinasjoner. Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, hypotensjon, takykardi, EKG-forandringer (QT-forlengelse) og arytmier.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A04A A01
Ondansetron
A04A A01
Ondansetron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <16 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg (peroralt) og 35-84 mg (i.v.) ga lett og 250 mg (peroralt) og 120-150 mg (i.v.) ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A
A04A A02
Granisetron
A04A A02
Granisetron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A
A04A A03
Tropisetron
A04A A03
Tropisetron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A
A04A A05
Palonosetron
A04A A05
Palonosetron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <500 μg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A
A04A A55
Netupitant og palonosetron
A04A A55
Netupitant og palonosetron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Se ev. Palonosetron, A04A A05. Voksne: I kliniske forsøk ga 600 mg netupitant/6 mg palonosetron ingen eller lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se ev. Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A04A D
Andre antiemetika
A04A D01
Skopolamin
A04A D01
Skopolamin
 
Toksisitet: Barn: Plaster (0,5 mg/72 timer) i 33 timer til 10-åring ga uro og hallusinasjoner.
 
Klinikk: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A. I tillegg er trolig overfølsomhetsreaksjoner og uttalt koma mer vanlig.
 
Behandling: Plaster fjernes og huden under vaskes med såpe og vann. Se ellers Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A
A04A D12
Aprepitant
A04A D12
Aprepitant
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1,4 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.