Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A03A B
Syntetiske antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser
A03A B02
Glykopyrron
A03A B02
Glykopyrron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Antikolinerg effekt, først og fremst perifer.
Se ev. Belladonnaalkaloider, tertiære aminer A03B A
A03A D
Papaverin og derivater
A03A D01
Papaverin
A03A D01
Papaverin
 
Toksisitet: Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga lett forgiftning. Voksne: 2 g ga etter ventrikkeltømming lett, 15 g ga moderat til alvorlig og 8 g ga letal forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet og CNS-depresjon. Hypotensjon og sinustakykardi. GI-symptomer, ansiktsrødme, svette, hyperglykemi og laktacidose. Ved alvorlig forgiftning, dyspné, hyperventilasjon og ev. arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A03A X
Andre midler mot funksjonelle tarmlidelser
A03A X-
Peppermynteolje
A03A X-
Peppermynteolje
 
Toksisitet: Spedbarn under 1 år: Inntil 1 kapsel (0,2 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Barn: <5 kapsler (1 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <13 kapsler (2,6 ml) forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet. Svimmelhet, sløvhet, ataksi, cyanose og synsforstyrrelser. Bevissthetstap er rapportert. Oljen (innholdet i kapslene) irriterer slimhinner, øyne og hud, og det er sannsynlig med GI-symptomer som diare ved store inntak.
 
Behandling: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
A03A X13
Silikonforbindelser
A03A X13
Silikonforbindelser
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.