Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A01A A
Midler mot karies
A01A A01
Natriumfluorid
A01A A01
Natriumfluorid
 
Toksisitet: Barn og voksne: <5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) forventes ingen eller lette symptomer. >5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) behandling sykehus.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning økt spyttflod, tørste, kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning hypokalsemi, hyperkalemi, hemorragisk gastroenteritt, hematuri, dehydrering, CNS- og respirasjonsdepresjon, sirkulasjonssvikt og kramper (barn spesielt utsatt).
 
Behandling: Ventrikkeltømming (innen 1 time) hvis indisert. Kull binder ikke fluorid. Kalsium tilført peroralt vil redusere opptaket fra tarm (eks. 10-20 stk. kalsium brusetabletter 500 mg). Gi melk eller se an hjemme. Sørg for god diurese og ev. alkalisk urin. Korriger ev. hypokalsemi med kalsium langsomt i.v. Øvrig symptomatisk behandling.