Pyridoksin

Preparater: Pyridoksin NAF «Apotek» inj., tabl. (pyridoksinhydroklorid 50 mg/ml inj. og 40 mg tabl.).

Bruksområde: Ved forgiftning med sandmorkel, krimidin, hydrazin, isoniazid og ved behandling med penicillamin (gir vitamin B6-mangel).

Dosering: Ved alvorlig isoniazid- og hydrazinforgiftning: Gi 70 mg/kg i.v. Vurder å gjenta dosen ved manglende effekt, f.eks. ved tilbakevendende kramper. I kombinasjon med penicillamin ved enkelte metallforgiftninger: Voksne: 40 mg 3 ganger i døgnet. Barn: 10-20 mg 2 ganger i døgnet. Gi peroralt eller ev. i.v. For dosering ved andre forgiftninger kontakt Giftinformasjonen.

Bivirkninger: Lav akutt toksisitet. Store daglige overdoser over måneder har gitt nevropatier.