Penicillamin

Preparater: Metalcaptase «Heyl» tabl. (penicillamin 150 mg og 300 mg). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Vurder ved forgiftninger med kobberforbindelser, se også DMPS.

Dosering: Voksne: 1800 mg pr. døgn, fordelt på 3 doser, i 5 døgn. Barn: Ca. 25-30 mg/kg/døgn peroralt fordelt på 3-4 doser (maks. 1 g/døgn) i 5 døgn. Gi tilskudd av pyridoksin under behandlingen (gir vitamin B6-mangel), eks. dosering voksne 40 mg pyridoksin p.o. 3 ganger i døgnet i 5 døgn.

Forsiktighetsregler: Bruk ikke ved penicillinoverfølsomhet. Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Unngå bruk hos gravide pga. teratogene effekter.

Andre opplysninger: Innta fastende (1 time før og/eller 2-3 timer etter måltid).