Folinat/levofolinat

Preparater: Calciumfolinate «Teva» inj., tabl. (kalsiumfolinat tilsv. folinsyre 10 mg/ml inj., kalsiumfolinat tilsv. folinsyre 15 mg tabl.), Kalsiumfolinat «Pfizer» inj. (kalsiumfolinat tilsv. folinsyre 10 mg/ml), Levofolinsyre medac 50 mg/ml «Medac» inj. (dinatriumlevofolinat tilsv. levofolinsyre 50 mg/ml). Pr. oktober 2016 er det ingen tilgjengelige levofolinsyrepreparater i Norge.

Bruksområde: Forgiftninger med metotreksat og metanol.

Dosering: Metotreksatforgiftning: NB! Ved bruk av levofolinsyre (dinatriumlevofolinsyre) må dosene halveres. Gi antidot så snart som mulig, helst innen 1 time etter eksponering. Gi folinsyre i.v. Voksne: 200 mg × 4 i 3 dager, deretter 50 mg × 4 i 4 dager. Gi antidotbehandling i minst 1 uke. Barn: Minimum 15 mg folinsyre × 4 i minst 1 uke. Ev. 2-3 mg folinsyre pr. kg kroppsvekt. Folinsyre har lav akutt toksisitet. Behandlingen bør fortsette til serumkonsentrasjonen av metotreksat er <0,01 µmol/liter. Forlenget behandling er anbefalt ved enkelte tilstander. Metanolforgiftning: Gi folinsyre i.v. Voksne: 50 mg 4 ganger pr. døgn. Barn: 1 mg/kg hver 4.-6. time til metanol og maursyre er eliminert.

Forsiktighetsregler: Gi ikke intratekalt.

Bivirkninger: Allergiske/anafylaktoide reaksjoner kan forekomme.

Oppbevaring: Oppbevar i kjøleskap (2-8°C). Beskytt mot lys.

Andre opplysninger: Folinat (folinsyre) skal ikke forveksles med folsyre (folsyre er ikke egnet som antidot ved metotreksatforgiftninger).