DMSA (Dimerkaptoravsyre)

Preparater: Succicaptal «Swedish Orphan Biovitrum» kaps. (dimerkaptoravsyre 200 mg). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Forgiftninger med bly, kvikksølv og arsen. Kan også brukes ved forgiftning med gull, kobber og sølv.

Dosering: Barn og voksne: Gi 10 mg/kg (350 mg/m2) peroralt hver 8. time (dvs. døgndose 30 mg/kg) i 5 dager. Vurder å fortsette behandlingen i 2 uker med en døgndose på 10-30 mg/kg fordelt på 2 doser (avhengig av urin- og/eller serumkonsentrasjoner). Doseringen bør ikke overstige 1,8 g/dag i denne fasen. Vurder ev. videre behandling.

Bivirkninger: Urticaria, GI-symptomer og lett leverpåvirkning.

Andre opplysninger: DMSA har vond smak og lukt. Svelg kapslene hele. Tilbered ev. pulver som injeksjonsvæske (pulver fra kapsler eller ev. renstoff). Lag da oppløsningen rett før bruk. Styrken kan være 35 mg/ml. Begrenset erfaring med parenteral administrering, kontakt ev. Giftinformasjonen for doseringsforslag.