Cyproheptadin

Preparater: Peritol «Egis» tabl. (cyproheptadin 4 mg), Cyproheptadine HCl «Teva» tabl. (cyproheptadin 4 mg). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Serotoninergt syndrom. Ved uttalte symptomer (f.eks. hypertemi) vurder cyproheptadin (serotoninantagonist).

Dosering: Gi 12 mg initialt i ventrikkelsonde (ev. peroralt). Gi deretter 2 mg hver 2. time i ventrikkelsonde (ev. peroralt). Maks. døgndose til voksne er 32 mg.

Bivirkninger: CNS-depresjon, perifere og sentrale antikolinerge fenomener, hypotensjon, takykardi og ev. arytmier.