Biperiden

Preparater: Akineton «S.I.T.» inj. (biperidenlaktat 5 mg/ml). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Ved uttalte ekstrapyramidale fenomener som akutt dystoni og dyskinesi, f.eks. ved forgiftninger med antipsykotika (særlig lavdose antipsykotika).

Dosering: Voksne: 2,5-5 mg. Barn: 0,04 mg/kg. Gi langsomt i.v. eller i.m. De ekstrapyramidale fenomenene kan forsvinne allerede under injeksjonen. Avbryt da behandlingen. Om nødvendig kan dosen gjentas etter 30 minutter. Maks. 20 mg/døgn til voksne.

Forsiktighetsregler: Bruk med forsiktighet ved takykardi. Kan forverre tardive dyskinesier fremkalt ved langvarig bruk av antipsykotika.

Bivirkninger: Antikolinerge effekter.