Folsyre Orifarm

Orifarm Generics
TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Folsyre 1 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Folatmangel. Reduksjon av bivirkninger ved behandling med lavdose metotreksat (folsyreantagonist) av revmatoid artritt og psoriasis. Profylaktisk bruk før og under graviditet (t.o.m. 1. trimester) ved forhøyet risiko for nevralrørsdefekter hos foster. Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for bruk av folsyre.

Dosering

Folatmangel: Voksne: 3-6 mg daglig. Barn og ungdom (1-18 år): 0,5-1 mg/dag.
Reduksjon av bivirkninger ved behandling med lavdose metotreksat av revmatoid artritt og psoriasis: Dosering iht. råd fra revmatolog/dermatolog.
Profylaktisk bruk før og under graviditet (1. trimester) ved forhøyet risiko for nevralrørsdefekter hos foster: 4 mg daglig med oppstart før unnfangelse og videreført gjennom 1. trimester.
Administrering: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved anemi av ukjent årsak, da folsyre kan maskere underliggende vitamin B12-mangel, som pernisiøs anemi. Folatmangel gir opphav til megaloblastisk makrocytisk anemi av samme type som forårsakes av vitamin B12-mangel. Ved langvarig folsyrebehandling kan samtidig utvikling av vitamin B12-mangel maskeres. I slike tilfeller kan det, på tross av hematologisk remisjon, utvikles nevrologiske defekter pga. B12-mangel, en tilstand som kan oppdages ved å fastslå metylmalonsyre i plasma. Ettersom folat kan stimulere celledelingen, bør det utvises forsiktighet ved folatavhengig tumorsykdom. Folsyretilskudd kan øke veksten av allerede eksisterende ondartede svulster. Plasmodium-parasitter kan bruke eksogent tilført folat i sin DNA-syntese. Folsyretilskudd kan derfor redusere virkningen av folsyreantagonister som benyttes til forebygging og behandling av malaria.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Folsyreantagonister, som metotreksat, sulfasalazin, sulfonamider og trimetoprim, hemmer omdanningen av folsyre til tetrahydrofolsyre, og øker derfor risiko for folsyremangel. Folat kan redusere serumnivå av antiepileptika (f.eks. fenytoin, fenobarbital), og ved samtidig bruk bør pasienten overvåkes nøye av lege, og antiepileptikadosen justeres etter behov. Samtidig bruk av kolestyramin kan forstyrre absorpsjonen av folsyre. Pasienter på langvarig kolestyraminbehandling bør ta folsyre 1 time før eller 4-6 timer etter kolestyramin. Fluorouraciltoksisitet kan forekomme hos pasienter som tar folsyre, og kombinasjonen bør unngås. Antibiotika kan forstyrre mikrobiologisk analyse av folsyrekonsentrasjoner i serum og erytrocytter, og gi feilaktig lave resultater. Høye doser folsyre (daglige doser ≥5 mg) kan motvirke effekten til sulfadoksin-pyrimetamin. Folattilskudd kan påvirke effekten av anti-folat antimalariamidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke sett skadelig innvirkning på foster, mor eller graviditet. Folsyre beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Kan brukes under graviditet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det er ikke sett bivirkninger hos diende spedbarn. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeFlatulens, kvalme, oppblåsthet
Hud
SjeldneErytem, kløe, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens, kvalme, oppblåsthet
Sjeldne
HudErytem, kløe, urticaria
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Vanligvis ingen/milde symptomer.
Behandling: Symptomatisk behandling vil bare unntaksvis være nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Folat absorberes i cellene og spiller en viktig rolle i syntesen av puriner og pyrimidiner og i remetyleringen av homocystein.
Absorpsjon: Raskt og effektivt. Folat hydrolyseres i den proksimale intestinale børstesømmembranen av det sinkholdige enzymet dihydrofolatreduktase til monoglutamat (monofolat), som absorberes av slimhinneceller i en spesifikk prosess. Enzymet dihydrofolatreduktase reduserer dihydrofolat til tetrahydrofolat, og det foregår også metylering i slimhinnecellene. Leveren mottar 5-metyltetrahydrofolat fra blodet i portvenen for oppbevaring, ytterligere distribusjon eller utskillelse via gallen og reopptak i det enterohepatiske kretsløpet.
Fordeling: Metyltetrahydrofolat transporteres raskt til vev. Opptaket i cellene skjer via reseptormediert endocytose, hvor metyltetrahydrofolat fungerer som en metyldonor for å danne metylkobalamin og deretter lagres i cellen som polyglutamater.
Metabolisme: I leveren blir folat, dihydrofolat og tetrahydrofolat redusert og aktivt metylert til metyltetrafolat som transporteres til gallen, skilles ut og deretter reabsorberes via tarmene (såkalt enterohepatisk sirkulasjon).
Utskillelse: Via urin og feces. Folater brytes også ned vha. katabolisme.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Folsyre Orifarm, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg100 stk. (blister)
539438
Blå resept
-
189,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.03.2019