Folsyre Orifarm

Orifarm Generics

Folsyre.

ATC-nr.: B03B B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B03B B01
Folsyre
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Folsyre 1 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Folatmangel. Reduksjon av bivirkninger ved behandling med lavdose metotreksat (folsyreantagonist) av revmatoid artritt og psoriasis. Profylaktisk bruk før og under graviditet (t.o.m. 1. trimester) ved forhøyet risiko for nevralrørsdefekter hos foster. Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for bruk av folsyre.

Dosering

Folatmangel: Voksne: 3-6 mg daglig. Barn og ungdom (1-18 år): 0,5-1 mg/dag.
Reduksjon av bivirkninger ved behandling med lavdose metotreksat av revmatoid artritt og psoriasis: Dosering iht. råd fra revmatolog/dermatolog.
Profylaktisk bruk før og under graviditet (1. trimester) ved forhøyet risiko for nevralrørsdefekter hos foster: 4 mg daglig med oppstart før unnfangelse og videreført gjennom 1. trimester.
Administrering: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved anemi av ukjent årsak, da folsyre kan maskere underliggende vitamin B12-mangel, som pernisiøs anemi. Folatmangel gir opphav til megaloblastisk makrocytisk anemi av samme type som forårsakes av vitamin B12-mangel. Ved langvarig folsyrebehandling kan samtidig utvikling av vitamin B12-mangel maskeres. I slike tilfeller kan det, på tross av hematologisk remisjon, utvikles nevrologiske defekter pga. B12-mangel, en tilstand som kan oppdages ved å fastslå metylmalonsyre i plasma. Ettersom folat kan stimulere celledelingen, bør det utvises forsiktighet ved folatavhengig tumorsykdom. Folsyretilskudd kan øke veksten av allerede eksisterende ondartede svulster. Plasmodium-parasitter kan bruke eksogent tilført folat i sin DNA-syntese. Folsyretilskudd kan derfor redusere virkningen av folsyreantagonister som benyttes til forebygging og behandling av malaria.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B03B B01
Folsyreantagonister, som metotreksat, sulfasalazin, sulfonamider og trimetoprim, hemmer omdanningen av folsyre til tetrahydrofolsyre, og øker derfor risiko for folsyremangel. Folat kan redusere serumnivå av antiepileptika (f.eks. fenytoin, fenobarbital), og ved samtidig bruk bør pasienten overvåkes nøye av lege, og antiepileptikadosen justeres etter behov. Samtidig bruk av kolestyramin kan forstyrre absorpsjonen av folsyre. Pasienter på langvarig kolestyraminbehandling bør ta folsyre 1 time før eller 4-6 timer etter kolestyramin. Fluorouraciltoksisitet kan forekomme hos pasienter som tar folsyre, og kombinasjonen bør unngås. Antibiotika kan forstyrre mikrobiologisk analyse av folsyrekonsentrasjoner i serum og erytrocytter, og gi feilaktig lave resultater. Høye doser folsyre (daglige doser ≥5 mg) kan motvirke effekten til sulfadoksin-pyrimetamin. Folattilskudd kan påvirke effekten av anti-folat antimalariamidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke sett skadelig innvirkning på foster, mor eller graviditet. Folsyre beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Kan brukes under graviditet.
Amming: Utskilles i morsmelk. Det er ikke sett bivirkninger hos diende spedbarn. Kan brukes under amming.
Folsyre|Folsyre/folat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeFlatulens, kvalme, oppblåsthet
Hud
SjeldneErytem, kløe, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens, kvalme, oppblåsthet
Sjeldne
HudErytem, kløe, urticaria
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Vanligvis ingen/milde symptomer.
Behandling: Symptomatisk behandling vil bare unntaksvis være nødvendig.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: B03B B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Folat absorberes i cellene og spiller en viktig rolle i syntesen av puriner og pyrimidiner og i remetyleringen av homocystein.
Absorpsjon: Raskt og effektivt. Folat hydrolyseres i den proksimale intestinale børstesømmembranen av det sinkholdige enzymet dihydrofolatreduktase til monoglutamat (monofolat), som absorberes av slimhinneceller i en spesifikk prosess. Enzymet dihydrofolatreduktase reduserer dihydrofolat til tetrahydrofolat, og det foregår også metylering i slimhinnecellene. Leveren mottar 5-metyltetrahydrofolat fra blodet i portvenen for oppbevaring, ytterligere distribusjon eller utskillelse via gallen og reopptak i det enterohepatiske kretsløpet.
Fordeling: Metyltetrahydrofolat transporteres raskt til vev. Opptaket i cellene skjer via reseptormediert endocytose, hvor metyltetrahydrofolat fungerer som en metyldonor for å danne metylkobalamin og deretter lagres i cellen som polyglutamater.
Metabolisme: I leveren blir folat, dihydrofolat og tetrahydrofolat redusert og aktivt metylert til metyltetrafolat som transporteres til gallen, skilles ut og deretter reabsorberes via tarmene (såkalt enterohepatisk sirkulasjon).
Utskillelse: Via urin og feces. Folater brytes også ned vha. katabolisme.

Sist endret: 25.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Folsyre Orifarm, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg100 stk. (blister)
539438
SPC_ICONBlå resept
-
189,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

folsyremangel (folatmangel): Folsyre er et B-vitamin som hovedsakelig finnes i lever, kjøtt og noen grønnsaker. Lavt folsyreinntak fører til anemi, men kan også skade fosteret under et svangerskap.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B12. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.