Kariesprofylaktikum.

A01A A01 (Natriumfluorid)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

SUGETABLETTER 0,25 mg, 0,50 mg og 0,75 mg: Hver sugetablett inneh.: Natr. fluorid. aeqv. fluor 0,25 mg, resp. 0,50 mg et 0,75 mg, sorbitol. 150 mg, xylitol. 155 mg. Sugetabletter 0,25 mg har bringebær-, peppermynte-, banan- eller sitronsmak, sugetabletter 0,50 mg har bringebær-, peppermynte-, banan- eller sitronsmak, sugetabletter 0,75 mg har peppermyntesmak.


Indikasjoner

Kariesprofylakse. Kariesprofylakse hos individer med lav spyttsekresjon (munntørrhet bl.a. pga. medikamentbruk, sykdommer som fører til redusert spyttsekresjon o.l.).

Dosering

Dosering tilpasses alder, naturlig innhold av fluor i drikkevannet og ev. inntak av andre fluorholdige midler (opplysninger om drikkevannets naturlige fluorinnhold kan fås på apotek). Den forebyggende effekten øker sannsynligvis hvis dagsdosen fordeles på morgen og kveld, men dosen kan ev. tas på én gang, fortrinnsvis etter tannpuss om kvelden.
Voksne
Egnet daglig dose 1,5 mg.
Barn og ungdom

Daglig dose når naturlig fluorinnhold i drikkevannet er (mg/liter):

 

0-0,25

0,25-0,50

0,50-0,75

0,75-1

6 mnd.-3 år

0,25 mg

 

 

 

3-12 år

0,50 mg

0,25 mg

 

 

12-18 år

1 mg

0,75 mg

0,50 mg

0,25 mg

Administrering Sugetablettene tygges, suges langsomt eller knuses i maten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises ved naturlig fluorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/liter. Forsiktighet bør utvises ved samtidig inntak av fluor i tannkrem, skyllevæsker og tyggegummi. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol (eller fruktose) og inntak av sorbitol (eller fruktose) gjennom dietten skal tas i betraktning. Sorbitol kan påvirke biotilgjengeligheten av andre samtidig administrerte legemidler. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Sugetabletter med peppermyntesmak, banansmak og sitronsmak inneholder gluten (fra hvetestivelse) i svært små mengder, og anses som glutenfritt. Antas å kunne brukes ved cøliaki. Bør ikke brukes ved hveteallergi (forskjellig fra cøliaki).

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering over lengre tid hos barn <12 år kan føre til dental fluorose med hvite og brune flekker i emaljen. Langvarig stor overdosering (daglig over 0,2-0,4 mg/kg) kan føre til skjelettfluorose. Akutte symptomer, spesielt gastrointestinale (kvalme, brekninger, diaré) kan sees ved doser på ca. 1-2 mg/kg kroppsvekt. Minste letale dose er 5 mg/kg kroppsvekt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBeskytter mot karies ved at fluor inkorporeres i emaljens krystallgitter under tennenes mineraliseringsperiode. Gir i tillegg til systemisk effekt også en direkte kariesforebyggende virkning ved inkorporering i tannbelegg og emalje på allerede frembrutte tenner. Effekten skyldes trolig dels en nedsettelse av tannemaljens oppløselighet, dels en hemming i bakterielle enzymer i plakk slik at syreproduksjonen nedsettes, samt at emaljens remineralisering økes ved tilstedeværelse av frie fluoridioner. Det er holdepunkter for at den lokale fluorvirkning er vel så viktig som den systemiske, og sugetabletter er å foretrekke så snart barn kan tygge/suge slike tabletter (fra ca. 2 års alder).
AbsorpsjonRaskt og nesten fullstendig.
FordelingTil alle organer, kumuleres i ben- og tannvev.
UtskillelseHovedsakelig via nyrene, ca. 10% i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Flux, SUGETABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,25 mg Banansmak: 200 stk. (boks)
434977
- * F
Bringebærsmak: 200 stk. (boks)
117307
- * F
Peppermyntesmak: 200 stk. (boks)
542076
- * F
Sitronsmak: 200 stk. (boks)
020371
- * F
0,50 mg Banansmak: 200 stk. (boks)
435073
- * F
Bringebærsmak: 200 stk. (boks)
120330
- * F
Peppermyntesmak: 200 stk. (boks)
542092
- * F
Sitronsmak: 200 stk. (boks)
020310
- * F
0,75 mg Peppermyntesmak: 200 stk. (boks)
542100
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Flux SUGETABLETTER 0,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flux SUGETABLETTER 0,75 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.07.2021


Sist endret: 12.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)