Endret navn 2020

Berinert «CSL Behring» er endret til Berinert 500 IU og 1500 IU «CSL Behring».

Britaject «Britannia Pharmaceuticals Ltd.» er endret til Britaject «Stada Arzneimittel».

Nexium «AstraZeneca» er endret til Nexium «Grünenthal».

Otezla «Celgene» er endret til Otezla «Amgen».

Sterile Water Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» er endret til Sterilt vann Fresenius Kabi «Fresenius Kabi».

Sylvant «Janssen» er endret til Sylvant «EUSA Pharma».

Vectavir «Omega Pharma» er endret til Vectavir «Perrigo».

Viscotears «Thea Laboratoires» er endret til Viscotears «Dr. Gerhard Mann».

Tidligere «Thea Laboratoires»-preparater har nå «Laboratoires Théa» som firmasymbol.