Duroferon depottabletter

ACO HUD


Jernpreparat.

B03A A07 (Ferrosulfat)DEPOTTABLETTER 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jernsulfat tilsv. Fe2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere.

Dosering

Voksne og tenåringer: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Ved graviditet: Terapeutisk: 1 depottablett morgen og kveld. For å fylle jerndepotene bør behandlingen fortsettes et par måneder etter partus.
Administrering: Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før måltider eller sammen med mat, avhengig av gastrointestinal toleranse. Bør ikke tas sammen med melk. Skal ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen og øsofagusstriktur.

Forsiktighetsregler

Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom (IBD), må det gjøres en nøye nytte-/risikovurdering, da dannelse av reaktive oksygenforbindelser (ROS) kan forverre underliggende sykdom. Alternative jernformuleringer bør vurderes. Pga. risiko for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal depottabletten ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann. Aspirasjon av jernsulfat-tabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomene kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjonen. Skal kun gis til eldre og pasienter med svelgevansker etter en grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienten bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Gis med forsiktighet ved svelgebesvær, pga. risiko for stomatitt. Jern kan forårsake forgiftninger hos barn. Kan farge avføring mørk. Eldre og pasienter med sykdommer som gir svelgebesvær kan ha risiko for lesjoner i spiserøret, bronkial nekrose og bronkial stenose som følge av feil administreringsvei.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Peroralt jern interagerer med alendronat, antacida, ciprofloksacin, enoksacin, kaptopril, klodronat, levodopa, levofloksacin, metyldopa, moksifloksacin, mykofenolatmofetil, norfloksacin, ofloksacin, penicillamin, risedronat, tetrasykliner og thyreoideahormoner. Når jern gis sammen med ovennevnte legemidler, bør administrering skje med lengst mulig tidsintervall, minimum 2 timer for antacida og 3 timer for tetrasykliner. Kombinasjon med doksysyklin bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, forstoppelse, magesmerte, uvelhet
Sjeldne Øsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvens Sår i munnen (når depottablettene tygges, suges eller løses opp i munnen)
Hud
Sjeldne Utslett
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, magesmerte, uvelhet
Sjeldne
Gastrointestinale Øsofagusstriktur, øsofagusulcer
Hud Utslett
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Sår i munnen (når depottablettene tygges, suges eller løses opp i munnen)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Jernpreparater er spesielt toksiske for barn.
Symptomer: Magesmerter, oppkast og diaré (ev. med blod), dehydrering, acidose, somnolens og sjokk. En midlertidig bedring kan inntreffe, men etter et symptomfritt intervall på 6-24 timer kan symptomene oppstå igjen med koagulopati, kardiovaskulær kollaps, hypertermi, hypoglykemi, leverpåvirkning, nyresvikt, kramper og koma. Risiko for tarmperforasjon. Levercirrhose og pylorusstenose kan opptre senere. Septikemi av Yersinia enterocolitica.
Behandling: Gi melk og brekningsmiddel umiddelbart. Kompletter ev. med ventrikkelskylling. Deferoksamin.

Egenskaper

Klassifisering: Toverdig jernpreparat i depotform. Frigir jern suksessivt, noe som gir jevn tilførsel og bedre jernabsorpsjon enn konvensjonelle jerntabletter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Andre opplysninger

Depottablettene er bygd opp rundt ett plastskjelett som er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene. Skjelettet brytes som oftest ned når virkestoffet løses ut. I sjeldne tilfeller kan det tomme plastskjelettet passere mage-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Duroferon depottabletter, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 100 stk. (boks)
020016
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2018