Duroferon depottabletter

ACO HUD

Jernpreparat.

ATC-nr.: B03A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkDEPOTTABLETTER 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jernsulfat tilsv. Fe2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere.

Dosering

Voksne og tenåringer: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld.
Ved graviditet: Terapeutisk: 1 depottablett morgen og kveld. For å fylle jerndepotene bør behandlingen fortsettes et par måneder etter partus.
Administrering: Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før måltider eller sammen med mat, avhengig av gastrointestinal toleranse. Bør ikke tas sammen med melk. Skal ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen og øsofagusstriktur.

Forsiktighetsregler

Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom (IBD), må det gjøres en nøye nytte-/risikovurdering, da dannelse av reaktive oksygenforbindelser (ROS) kan forverre underliggende sykdom. Alternative jernformuleringer bør vurderes. Pga. risiko for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal depottabletten ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hel med vann. Aspirasjon av jernsulfat-tabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomene kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjonen. Skal kun gis til eldre og pasienter med svelgevansker etter en grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienten bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Gis med forsiktighet ved svelgebesvær, pga. risiko for stomatitt. Jern kan forårsake forgiftninger hos barn. Kan farge avføring mørk. Eldre og pasienter med sykdommer som gir svelgebesvær kan ha risiko for lesjoner i spiserøret, bronkial nekrose og bronkial stenose som følge av feil administreringsvei.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B03A A07
Peroralt jern interagerer med alendronat, antacida, ciprofloksacin, enoksacin, kaptopril, klodronat, levodopa, levofloksacin, metyldopa, moksifloksacin, mykofenolatmofetil, norfloksacin, ofloksacin, penicillamin, risedronat, tetrasykliner og thyreoideahormoner. Når jern gis sammen med ovennevnte legemidler, bør administrering skje med lengst mulig tidsintervall, minimum 2 timer for antacida og 3 timer for tetrasykliner. Kombinasjon med doksysyklin bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.
Jern

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, forstoppelse, magesmerte, uvelhet
SjeldneØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Ukjent frekvensSår i munnen (når depottablettene tygges, suges eller løses opp i munnen)
Hud
SjeldneUtslett
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, magesmerte, uvelhet
Sjeldne
GastrointestinaleØsofagusstriktur, øsofagusulcer
HudUtslett
Ukjent frekvens
GastrointestinaleSår i munnen (når depottablettene tygges, suges eller løses opp i munnen)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Jernpreparater er spesielt toksiske for barn.
Symptomer: Magesmerter, oppkast og diaré (ev. med blod), dehydrering, acidose, somnolens og sjokk. En midlertidig bedring kan inntreffe, men etter et symptomfritt intervall på 6-24 timer kan symptomene oppstå igjen med koagulopati, kardiovaskulær kollaps, hypertermi, hypoglykemi, leverpåvirkning, nyresvikt, kramper og koma. Risiko for tarmperforasjon. Levercirrhose og pylorusstenose kan opptre senere. Septikemi av Yersinia enterocolitica.
Behandling: Gi melk og brekningsmiddel umiddelbart. Kompletter ev. med ventrikkelskylling. Deferoksamin.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For jern II-verdig, orale preparater B03A A

Egenskaper

Klassifisering: Toverdig jernpreparat i depotform. Frigir jern suksessivt, noe som gir jevn tilførsel og bedre jernabsorpsjon enn konvensjonelle jerntabletter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Andre opplysninger

Depottablettene er bygd opp rundt ett plastskjelett som er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene. Skjelettet brytes som oftest ned når virkestoffet løses ut. I sjeldne tilfeller kan det tomme plastskjelettet passere mage-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.

Sist endret: 19.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Duroferon depottabletter, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg100 stk. (boks)
020016
SPC_ICON-
-
*F
200 stk. (blister)
175216
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

ibd (inflammatorisk tarmsykdom): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

koagulopati (koagulasjonsforstyrrelse): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

septikemi (sepsis, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.