Kariesprofylaktikum.

ATC-nr.: A01A A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A01A A01
Natriumfluorid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.05.2018) er utarbeidet av Laboratoire Aguettant.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DENTALVÆSKE, suspensjon 22,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Fluorid 22,6 mg som natriumfluorid, kolofonium, hvit voks, mastiks, sakkarinnatrium, bringebæraroma, etanol (96%) til 1 ml. Fargestoff: Skjellakk. Bringebærsmak.


Indikasjoner

Kariesprofylakse. Reduksjon av sensitivitet ved overfølsomme tenner.

Dosering

For systematisk kariesprofylakse bør behandlingen gjentas med 3-6 måneders intervall.
Barn (melketenner): Opptil 0,25-0,3 ml påføres (enkeltpåføring).
Barn/ungdom (blanding av melketenner og permanente tenner): Opptil 0,4 ml påføres (enkeltpåføring).
Ungdom/voksne (permanente tenner): Opptil 0,75-1 ml påføres (enkeltpåføring).
Overfølsomme tenner: 2-3 påføringer med få dagers mellomrom.
Administrering: Skal påføres av tannlege. Pasienten bør ikke pusse tennene eller spise før 4 timer etter avsluttet behandling. Større plakkansamlinger fjernes først. Tennene tørrlegges (med bomullstamponger og blåsing av tørr luft), og et tynt lag appliseres på områder mottakelig for kariesangrep. Det anbefales å unngå å påføre et tykt lag med dentalvæske på lingualoverflaten på tennene i underkjeven, siden disse vanligvis er mer motstandsdyktige mot karies, samt at det er ubehagelig for pasienten. Duraphat fra tube påsmøres enklest med engangspensel i tynne lag; approksimalt kan butt probe eller tanntråd anvendes. Duraphat i sylinderampulle er spesielt utviklet for å gi en effektiv og målrettet påføring, og kan brukes til flere påføringer. Kan kun påføres ved bruk av en butt spesialkanyle, med endestykket bøyd i en vinkel som letter påføringen på approksimal- og distalflater. Kanylen er sterilisert og festet til sprøyten med en festeanordning. Ved påføring på approksimalflater plasseres kanylen i et kontaktpunkt og en liten mengde påføres. Det er viktig at kanylen plasseres i et approksimalt hulrom fra bukkal, oral og okklusal retning slik at kontaktpunktet fylles med dentalvæske. Dentalvæsken påføres okklusale overflater ved å bevege kanylen langs bunnen av fissuren. Kanter på fyllinger og kroner behandles på samme måte som approksimale overflater og fissurer. Eksponerte og følsomme tannhalser behandles også med dentalvæske. Den glatte overflaten på tennene behandles kun dersom risikoen for karies er høy eller ved dekalisifisering. I slike tilfeller bør dentalvæsken påføres med siden av kanylen. Etter applikasjon fjernes kanylen, og ampullen oppbevares i romtemperatur til neste behandling. I forbindelse med fikserte tannreguleringer kan påføring av dentalvæske med sprøyte være spesielt gunstig. Det er enkelt å fylle kantene på ringene, festeanordningene og andre områder som er mottakelige for kariesangrep, med dentalvæske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ulcerøs gingivitt og stomatitt.

Forsiktighetsregler

Påsmøring av hele tannsettet bør ikke foretas på tom mage. Dersom bivirkninger oppstår lar suspensjonen seg lett fjerne ved tannpuss og munnskylling. Tuben inneholder lateksgummi som kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A01A A01
Andre høydoserte fluoridpreparater, slik som fluoridgel, bør ikke benyttes samme dag preparatet påføres. Administrering av fluoridtilskudd bør utsettes i flere dager etter påføring av preparatet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak bør bruk under graviditet unngås.
Amming: Ingen data. Effekter på nyfødte/spedbarn som ammes kan derfor ikke utelukkes.
Fluorid/fluor

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldneBrekning, kvalme, munnødem, stomatitt, ulcerøs gingivitt
Hud
Svært sjeldneAngioødem, hudirritasjon
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Luftveier
Svært sjeldneAstmaanfall
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
GastrointestinaleBrekning, kvalme, munnødem, stomatitt, ulcerøs gingivitt
HudAngioødem, hudirritasjon
LuftveierAstmaanfall
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved fluoriddoser på flere mg pr. kg kroppsvekt kan en akutt, toksisk reaksjon forekomme. Første tegn er kvalme, oppkast og diaré. Senere kan hypokalsemi, enzymhemming, tetani, kramper og kardiovaskulære forstyrrelser oppstå. Ved kronisk inntak av høye doser av fluorid oppstår forstyrrelser i emaljedannelsen (dentalfluorose), skeletal fluorose (stivhet i ledd og misdannelser i skjelett) og risiko for beinfraktur øker.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A01A A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Topisk applisering av fluorid etter tannerupsjon reduserer karies ved hemming av demineralisering, økt remineralisering av tannoverflaten og ved hemming av den kariogene, mikrobiologiske prosessen.
Absorpsjon: Etter oral administrering absorberes fluorid raskt og fullstendig (90-100%) med et maks. plasmanivå innen 30-60 minutter. Systemisk absorpsjon er minimal når fluorid administreres lokalt.
Utskillelse: Primært via nyrene, mindre enn 10% utskilles via feces og mindre enn 1% utskilles via svette og spytt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Tube: Brukes innen 3 måneder etter anbrudd.

Sist endret: 25.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Duraphat, DENTALVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
22,6 mg/ml5 × 1,6 ml (sylinderamp.)
071589
SPC_ICON-
-
263,80C
10 ml (tube)
416859
SPC_ICON-
-
245,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fissurer: Fissur er et anatomisk begrep som betyr sprekk eller spalteformet sår. Kan beskrive små sprekker i ben eller sår i huden.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.