Dalacin

Pfizer

Antibiotikum til gynekologisk bruk.

ATC-nr.: G01A A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01F F01
Klindamycin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klindamycin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klindamycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klindamycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 09.09.2016) er utarbeidet av LEO Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

VAGITORIER 100 mg: Hver vagitorie inneh.: Klindamycinfosfat tilsv. klindamycin 100 mg, hardfett til 2,5 g.


Indikasjoner

Bakteriell vaginose. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

1 vagitorie intravaginalt hver kveld i 3 dager.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <16 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Se pakningsvedlegg for nærmere informasjon om bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for linkomycin eller noen av innholdsstoffene. Tidligere antibiotika-assosiert kolitt.

Forsiktighetsregler

Laboratorieprøver bøs tas før eller etter behandlingsstart, for å teste for andre mulige infeksjoner som Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis og gonokokkinfeksjoner. Bruk av klindamycin intravaginalt kan gi økt vekst av ikke-følsomme organismer, spesielt sopp. Endrer bakteriefloraen i tarmen og kan gi overvekst av Clostridium difficile, som produserer toksin A og B, som igjen kan gi Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD). Ved vaginal bruk absorberes noe av virkestoffet. Sjeldne tilfeller av diaré og kolitt er sett. Ved diaré etter bruk, er det viktig at diagnosen CDAD vurderes. Kan utvikles til kolitt, inkl. pseudomembranøs kolitt, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild til livstruende. Ved mistanke om eller bekreftet antibiotika-assosiert diaré eller antibiotika-assosiert kolitt, skal behandlingen avsluttes og egnede diagnostiske tiltak utføres umiddelbart. Legemidler som hemmer tarmperistaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Milde tilfeller reverseres vanligvis ved seponering. Ved moderate til alvorlige tilfeller kan det bli nødvendig å gi væske, elektrolytter og proteintilskudd, samt egnet antibiotikum. Hypertoksinproduserende stammer av Clostridium difficile forårsaker økt sykelighet og dødelighet. Infeksjoner responderer tidvis ikke på antimikrobiell behandling og kan resultere i kolektomi. Nøye medisinsk oppfølging er nødvendig da CDAD er sett >2 måneder etter bruk av antibakterielle midler. Samleie frarådes under behandling. Latekskondomer og -pessar kan svekkes ved kontakt med preparatet. Bruk av slike produkter innen 72 timer etter behandling anbefales ikke. Bruk av andre produkter i skjeden bør unngås under behandling (f.eks. tamponger eller intimspray).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G01A A10
Klindamycin gitt i.v. kan gi nevromuskulær blokade, som kan forsterke effekten av nevromuskulære blokkere. Forsiktighet anbefales derfor hos pasienter som får slike midler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke i 1. trimester. Bruk i 2. trimester og klindamycin gitt systemisk i 2. og 3. trimester er ikke assosiert med fosterskader. Kan brukes under 2. og 3. trimester ved et klart behov.
Amming: Overgang i morsmelk etter vaginal bruk er ukjent. Systemisk eksponering forventes å være lav. Kan gi bivirkninger på tarmfloraen hos diende. Nytte-/risikovurdering må foretas før bruk.
Fertilitet: Ingen data. Ingen tegn til redusert fertilitet hos dyr.
Klindamycin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensForbigående agranulocytose1, leukopeni1, nøytropeni1, trombocytopeni1
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, magesmerte
Mindre vanligeOppkast
Generelle
Mindre vanligeFeber, lokalisert ødem, smerte, smerte/kløe på applikasjonsstedet
Hud
VanligeKløe
Mindre vanligeUtslett
SjeldneErythema multiforme1
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose1, DRESS1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktoid reaksjon1
Infeksiøse
VanligeCandidiasis, soppinfeksjon, vulvovaginal candidiasis
Mindre vanligePyelonefritt, vaginal infeksjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeVulvovaginale smerter og forstyrrelser
Mindre vanligeMenstruasjonsforstyrrelse, vaginal utflod
Svært sjeldneVulvovaginalt ubehag
Lever/galle
Ukjent frekvensGulsott1
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeRyggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, magesmerte
HudKløe
InfeksiøseCandidiasis, soppinfeksjon, vulvovaginal candidiasis
Kjønnsorganer/brystVulvovaginale smerter og forstyrrelser
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast
GenerelleFeber, lokalisert ødem, smerte, smerte/kløe på applikasjonsstedet
HudUtslett
InfeksiøsePyelonefritt, vaginal infeksjon
Kjønnsorganer/brystMenstruasjonsforstyrrelse, vaginal utflod
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
Nyre/urinveierDysuri
Sjeldne
HudErythema multiforme1
Svært sjeldne
Kjønnsorganer/brystVulvovaginalt ubehag
Ukjent frekvens
Blod/lymfeForbigående agranulocytose1, leukopeni1, nøytropeni1, trombocytopeni1
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose1, DRESS1, Stevens-Johnsons syndrom1, toksisk epidermal nekrolyse1
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon1
Lever/galleGulsott1

1Rapportert etter systemisk bruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Vaginalt administrert klindamycinfosfat kan absorberes i tilstrekkelig mengde til å gi systemiske effekter. Peroralt inntak av vagitorier kan gi systemiske effekter tilsv. peroral administrering av f.eks. klindamycin kapsler.
Symptomer: Ubehag, brekninger, diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
Behandling: Ved behov, ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling. Hemo- og peritonealdialyse er ikke vist å effektivt fjerne klindamycin fra serum.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For klindamycin J01F F01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hovedsakelig bakteriostatisk ved å hindre bakterienes proteinsyntese. Klindamycin er aktivt in vitro mot de fleste følgende stammer assosiert med bakteriell vaginose: Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis, Peptostreptococcus spp. Kryssresistens er vist mellom klindamycin og linkomycin.
Absorpsjon: Ca. 30% (varierer mellom 6,5-70%).
Halveringstid: 1,5-2,6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares <25°C.

Sist endret: 13.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Dalacin, VAGITORIER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg3 stk.
525766
SPC_ICON-
-
233,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.