Plantebasert legemiddel.

G04B X- (Planteekstrakt)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, drasjerte: Hver tablett inneh.: Tørrekstrakt fra melbærblader (Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng) 108-120 mg tilsv. 432-600 mg plante (ekstraksjonsvæske; vann), tørrekstrakt fra bjørkeblader (Betula pendula Roth og/eller Betula pubescens Ehrh.) 46,25 mg tilsv. 185-278 mg plante (ekstraksjonsvæske; vann), tørrekstrakt fra kjempegullris (Solidago giganteae Ait.) 40 mg tilsv. 160-240 mg plante (ekstraksjonsvæske; etanol 57,9 vol %), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for lindring av symptomer ved milde, tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner, som svie ved vannlating og/eller hyppig vannlating hos kvinner. Brukes bare etter at alvorlige tilstander er utelukket av lege. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Voksne og eldre
2 tabletter 2 eller 3 ganger daglig.
Barn og ungdom <18 år
Ikke anbefalt.
Administrering Svelges hele med 1 glass vann eller annen væske. Tilstrekkelig væskeinntak under behandlingen er nødvendig for å sikre at urinmengden øker og bakteriene skylles ut med urinen. Hvis symptomene ikke avtar etter 4 dager eller forverres under bruk, bør lege eller kvalifisert helsepersonell kontaktes. Skal ikke brukes i >2 uker.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller planter i familien Asteraceae (Compositae). Tilstander hvor redusert væskeinntak er anbefalt (f.eks. hjerte- eller nyresykdom).

Forsiktighetsregler

Overskrid ikke angitt dose. Bruk hos barn og ungdom er ikke anbefalt, pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Lege eller kvalifisert helsepersonell bør kontaktes dersom plager/symptomer som feber, dysuri, spasmer eller blod i urinen oppstår under bruk. Samtidig behandling med syntetiske diuretika anbefales ikke. Melbærblader kan gi urinen en grønnaktig-brun farge.

Interaksjoner

Additive effekter med diuretika kan ikke utelukkes, og samtidig behandling er derfor ikke anbefalt.

Graviditet, amming og fertilitet

Utilstrekkelige data, bruk under graviditet og amming er derfor ikke anbefalt.
FertilitetStudier er ikke utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringTradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cysticina, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 stk. (blister)
048953

-

* F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cysticina TABLETTER, drasjerte

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.10.2020


Sist endret: 07.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)