Creon 10 000

Creon 25 000

Creon 35 000

Viatris (Viatris AS)


Fordøyelsesenzymer.

A09A A02 (Lipase, Protease)ENTEROKAPSLER: Creon 10 000: Hver enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 10 000 Ph.Eur. enh., amylase 8000 Ph.Eur. enh., protease 600 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


ENTEROKAPSLER: Creon 25 000: Hver enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 25 000 Ph.Eur. enh., amylase 18 000 Ph.Eur. enh., protease 1000 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


ENTEROKAPSLER: Creon 35 000: Hver enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 35 000 Ph.Eur. enh., amylase 25 200 Ph.Eur. enh., protease 1400 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn, ungdom og voksne, ofte assosiert med, men ikke begrenset til pankreatektomi, kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pancreas cancer, pankreaskirurgi, gastrektomi, akutt pankreatitt, gastrointestinal bypassoperasjon (f.eks. Billroth II gastroenterostomi), obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks. fra neoplasma) og/eller Shwachman-Diamonds syndrom.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Tilpasses individuelt avhengig av vekt, grad av fordøyelsesforstyrrelse, sykdommens alvorlighetsgrad, kontroll av steatoré, samt sammensetningen av kosten (spesielt fettinnhold) og opprettholdelse av god ernæringsmessig status. Pasienten bør ikke avslutte behandlingen uten avtale med lege, og rapportere om steatoré og gastrointestinale problemer, da det er mulig at dosering må endres. Endringer i dosering kan kreve en justeringsperiode på flere dager. Mange pasienter må ta preparatet resten av livet.
Cystisk fibrose
De fleste pasientene bør ikke overstige 10 000 lipaseenheter/kg kroppsvekt/dag eller 4000 lipaseenheter/gram fettinntak. Voksne, ungdom og barn >4 år: Bør starte med 500 lipaseenheter/kg/måltid. Barn <4 år: Bør starte med 1000 lipaseenheter/kg/måltid.
Tilstander assosiert med eksokrin pankreasinsuffisiens ekskl. cystisk fibrose
Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca. 25 000-80 000 Ph.Eur.-enheter lipase som tilsvarer 1-3 kapsler av Creon 25 000 for et måltid, og halvparten av den individuelle dosen ved mellommåltider.
Administrering Det er viktig å sikre tilstrekkelig væsketilførsel hele tiden, spesielt i perioder med økt væsketap. Utilstrekkelig væsketilførsel kan forverre forstoppelse. Kapslene bør tas under eller umiddelbart etter mat. Bør svelges hele med mye væske. Skal ikke tygges eller knuses. Ved svelgebesvær (f.eks. hos småbarn og eldre) kan kapslene åpnes forsiktig og minimikrosfærene blandes med syrlig, myk mat (pH <5,5) som ikke krever tygging, f.eks. eplemos eller yoghurt. Minimikrosfærene kan også ev. blandes med syrlig væske som fruktjuice (pH <5,5), f.eks. eple-, appelsin- eller ananasjuice. Enhver blanding av minimikrosfærene med mat eller væske må anvendes umiddelbart og ikke lagres. Knusing eller tygging av minimikrosfærene, eller blanding med mat eller væske med pH >5,5 kan ødelegge beskyttelseslaget. Dette kan resultere i tidlig utslipp av enzymer i munnhulen og føre til redusert effekt, oral smerte, blødning, sårdannelse i munnen og irritasjon (stomatitt) av slimhinnene. Det er derfor viktig at ikke noe av legemiddelet forblir i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter. Uvanlige abdominale symptomer eller forandringer i abdominale symptomer bør likevel vurderes medisinsk for å utelukke muligheten for tarmskader, særlig hvis pasienten tar >10 000 enheter lipase/kg/dag. Hjelpestoffer: Inneholder <23 mg natrium pr. enterokapsel, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Bør gis i doser som gir tilstrekkelig god ernæring ved bruk hos gravide og ammende.
GraviditetLiten erfaring ved bruk under graviditet. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til gravide.
AmmingKan brukes ved amming da det ikke forventes effekt på diende barn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdreven bruk av pankreatin kan forårsake hyperurikosuri og hyperurikemi.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringMultienzymer (lipase, amylase, protease).
VirkningsmekanismeSubstitusjon av naturlige fordøyelsesenzymer. Pankreaslipase spalter fett via monoglyserider og frie fettsyrer. Pankreasenzymene amylase og protease spalter karbohydrater og proteiner til mindre enheter (di- og monosakkarider, oligopeptider og aminosyrer). Inneholder pankreatin utvunnet fra svin formulert som enterodrasjerte (syreresistente) minimikrosfærer i en gelatinkapsel. Kapselen løses raskt i magen og frigjør rikelig med minimikrosfærer. Dette multidoseprinsippet er konstruert for å oppnå god blanding og magetømming med chymus, samt etter frisetting, en god distribusjon av enzymer inne i chymus. Når minimikrosfærene når tynntarmen, løses drasjeringen raskt (ved pH >5,5), og dermed frisettes enzymene med lipolytisk, amylolytisk og proteolytisk aktivitet for å sikre fordøyelse av fett, stivelse og proteiner. Nedbrytningsproduktene av pankreatin absorberes deretter direkte eller hydrolyseres ytterligere av intestinale enzymer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Holdbarhet etter første åpning/anbrudd: 6 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Creon 10 000, ENTEROKAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 stk. (boks)
559219

Blå resept

* F

Creon 25 000, ENTEROKAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 stk. (boks)
147556

Blå resept

* F

Creon 35 000, ENTEROKAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 stk. (boks)
044708

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Creon 10 000 ENTEROKAPSLER

Gå til godkjent preparatomtale

Creon 25 000 ENTEROKAPSLER

Gå til godkjent preparatomtale

Creon 35 000 ENTEROKAPSLER

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Creon 10 000 og 25 000: 01.12.2022

Creon 35 000: 21.09.2021


Sist endret: 13.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)