Coxor

Asamedic


Tromboseprofylaktikum.

B01A C06 (Acetylsalisylsyre)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER OG VÆSKE TIL MIKSTUR, oppløsning 300 mg: Hver flaske inneh.: Acetylsalisylsyre 300 mg, natriumsitrat, natriumkarbonat, renset vann.


Indikasjoner

Voksne >18 år: Akuttbehandling ved mistanke om akutt hjerteinfarkt etter kontakt med 113.

Dosering

Ved symptomer på et mistenkt akutt hjerteinfarkt ring straks 113, og etter råd inntas 300 mg (1 flaske) snarest mulig.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Bruk ved denne indikasjonen er ikke relevant.
Tilberedning​/​Håndtering Skru korken med klokken for at pulveret skal falle ned i væsken. Når sikkerhetsringen brytes høres et svakt klikk, men dette betyr ikke at pulveret er frigitt til væsken enda. Fortsett å skru korken med klokken ytterligere 3-4 runder inntil selve korken treffer flaskehalsen og stopper helt opp (til det ikke er mulig å skru mer). På dette trinnet er pulveret falt ned i flasken, og er synlig i vinduet. Merk at pulveret er hvitt. Rist flasken til pulveret er oppløst. Væsken vil bli svakt blakket eller gjennomsiktig, men fargen forandres ikke. Dette kan ta 30 sekunder. Når pulveret er oppløst, åpnes flasken ved å skru korken mot klokken. Se også pakningsvedlegget.
Administrering Drikkes umiddelbart etter rekonstituering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, andre salisylater eller NSAID.

Forsiktighetsregler

Da det gis en enkeltdose er risikoen for klinisk relevante bivirkninger svært lav og derfor er det få forsiktighetsregler. Astma: Acetylsalisylsyre (ASA) kan gi bronkospasmer og astmaanfall eller andre overfølsomhetsreaksjoner. Risikofaktorer er astma, høysnue, nasale polypper eller kronisk lungesykdom. Blødningsrisiko: ASA er forbundet med blødninger og mulig blødning skal derfor overvåkes ved sykehusinnlegelse. Hjelpestoffer: Inneholder 595 mg natrium pr. flaske, tilsv. 30% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det antas at ASA ikke påvirker evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Behandlingen av akutt hjerteinfarkt er derimot ikke forenlig med å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Ved enkeltdose er risikoen for klinisk relevante interaksjoner svært lav. Antikoagulantia (f.eks. kumarin, heparin, warfarin): Økt blødningsrisiko pga. hemmet trombocyttfunksjon, skadet duodenalslimhinne og fortrengning av perorale antikoagulantia fra deres plasmaproteinbindingssteder. Blødningstiden bør overvåkes. Plateaggregasjonshemmere (f.eks. klopidogrel og dipyridamol) og SSRI: Økt risiko for gastrointestinal blødning, som kan overvåkes når pasienten er innlagt på sykehus. Andre NSAID: Økt risiko for sår og gastrointestinale blødninger som følge av synergistisk effekt, som kan overvåkes når pasienten er innlagt på sykehus.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKan brukes som akuttbehandling dersom det er nødvendig.
AmmingLave mengder utskilles i morsmelk. Det er ikke sett bivirkninger hos barn som ammes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Ved enkeltdose er risikoen for bivirkninger svært lav.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Enkeltdoser <100 mg/kg gir sannsynligvis ikke alvorlig forgiftning.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer blodplateaggregasjonen og forlenger blødningstiden. Analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk effekt.
AbsorpsjonSvært raskt, ca. 80-100% absorberes.
Proteinbinding80-90%.
HalveringstidASA ca. 15-20 minutter. Salisylsyrens t1/2 øker fra 2-3 timer ved lavt serumnivå til ca. 15-30 timer ved høyt serumnivå. Ved doseøkning stiger derfor serumnivået langt høyere enn doseøkningen skulle tilsi.
UtskillelsePrimært via nyrene.

Pakninger uten resept

1 flaske (300 mg) er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Coxor, PULVER OG VÆSKE TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
300 mg 1 stk. (flaske)
443977

-

* F

SPC (preparatomtale)

Coxor PULVER OG VÆSKE TIL MIKSTUR, oppløsning 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

08.07.2022


Sist endret: 07.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)