Combiflure

Santen

Fargemiddel til diagnostisk bruk.

ATC-nr.: S01J A51

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01J A01
Fluorescein
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 3,290175 kg
Miljørisiko: Bruk av fluorescein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fluorescein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorescein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 S01H A02
Oksybuprokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av oksybuprokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Oksybuprokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at oksybuprokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 1,25 mg/ml + 3 mg/ml: 1 ml inneh.: Fluoresceinnatrium 1,25 mg, oksybuprokainhydroklorid 3 mg, klorbutanolhemihydrat, natriumklorid, povidon, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kun til bruk ved diagnostiske formål. Måling av intraokulært trykk. Inspeksjon av epitelskade på hornhinnen. Til bruk hos barn, ungdom og voksne.

Dosering

1-2 dråper i øyet. Overflaten på øyet blir nummen innen 1 minutt, slik at intraokulært trykk kan måles.
Administrering: Okulær bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre lokalanestetika fra paraaminobenzogruppen. Allergi mot tilsetningsstoffer med parabener.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktiske reaksjoner, har oppstått i sjeldne tilfeller. Unngå å gni øyet mens bedøvelsen virker. Bedøvet øye bør beskyttes mot støv og bakteriell kontaminering. Kontaktlinser av alle typer må fjernes før drypping, og kan gjeninnsettes etter 1 time. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, pga. forbigående uklart syn. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalt igjen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01J A51
Interaksjonsstudier er ikke utført. Oksybuprokain kan svekke den antimikrobielle effekten av sulfonamider.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal pga. manglende data kun brukes under graviditet ved klart behov.
Amming: Fluorescein utskilles i morsmelk, men det er usannsynlig at spedbarn som ammes påvirkes etter okulær bruk. Det er ukjent om oksybuprokain utskilles i morsmelk. Som et forsiktighetstiltak bør amming unngås.
Fertilitet: Påvirkning på fertilitet er ukjent.
Fluorescein|Oksybuprokain

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Øyeirritasjon, følelse av fremmedlegeme i øyet, overflatisk skade på hornhinnen ved gjentatt bruk. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Bradykardi, hypotensjon. Nevrologiske: Svimmelhet. Øye: Korneaødem, korneapigmentering, fibrinøs iritt. Øvrige: Overfølsomhet (inkl. anafylaktisk reaksjon). Ukjent frekvens: Øye: Tåkesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For fluorescein S01J A01 og lokalanestetika S01H

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inneholder fluorescein, et hydroksy-xanten-fargestoff, og oksybuprokain, et lokalanestetikum av estertypen. Bedøvende effekt starter etter ≤1 minutt og varer ca. 1 time. Fluorescein er biologisk inaktivt og avgir gul-grønt lys når det utsettes for blått lys. Det er vannoppløselig og går ikke gjennom friskt epitelvev på hornhinnen, men diffunderer i stroma der det er skader. Oksybuprokain er et paraaminobenzosyrederivat som hindrer ledning av nerveimpulser ved å blokkere natriumbaner i cellemembranen. Endrer ikke pupillstørrelsen.
Absorpsjon: Fluorescein: Systemisk absorpsjon etter okulær bruk antas å være ubetydelig. Oksybuprokain: Absorberes svært godt i hornhinnens epitel. Kan absorberes systemisk via tårekanaler, neseslimhinne, nasofarynks og fordøyelseskanalen.
Proteinbinding: Fluorescein: 80-90% etter i.v. tilførsel.
Fordeling: Fluorescein: Vd 0,1 liter/kg.
Halveringstid: Fluorescein: <1 time. Oksybuprokain diffunderer raskt, og etter 15 minutter er konsentrasjonen i hornhinnen kun 1/3.
Utskillelse: Fluorescein: Primært i urin som metabolitt. Oksybuprokain: 92% i urin innen 9 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter åpning: 28 dager ved høyst 25°C.

Sist endret: 04.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Combiflure, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,25 mg/ml + 3 mg/ml5 ml
494952
SPC_ICON-
-
220,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.