Colpermin

Tillotts Pharma


Plantebasert middel mot funksjonelle gastrointestinale lidelser.

A03A X- (Peppermynteolje)ENTEROKAPSLER, harde 187 mg: Hver enterokapsel inneh.: Peppermynteolje (Mentha x piperita L., aetheroleum) 187 mg (0,2 ml), renset jordnøttolje, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Plantebasert legemiddel indisert til voksne, ungdom og barn fra 8 år for symptomatisk lindring av mindre spasmer i mage-tarmkanalen, flatulens og magesmerter, spesielt hos pasienter som lider av irritabel tarmsyndrom.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1-2 kapsler (tilsv. 0,2-0,4 ml peppermynteolje) 3 ganger daglig.
Barn og ungdom: 12-17 år: 1 kapsel (tilsv. 0,2 ml peppermynteolje) 3 ganger daglig. 8-11 år: 1 kapsel (tilsv. 0,2 ml peppermynteolje) 2 ganger daglig.
Behandlingsvarighet: Skal tas til symptomene forsvinner, vanligvis 1-2 uker. Hvis symptomene vedvarer kan behandlingen fortsette i perioder på maks. 3 måneder av gangen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ingen data tilgjengelig for doseanbefaling. Barn <8 år: Kontraindisert.
Administrering: Skal tas forsiktig ut av blisterpakningen. Svelges hele med væske minst 2 timer før eller etter mat. Skal ikke tygges, knuses eller deles da dette kan gi lokal irritasjon i munn og spiserør.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene inkl. jordnøttolje (peanøttolje) eller soya. Leversykdom, kolangitt, aklorhydri, gallestein og andre gallesykdommer. Bruk hos barn <8 år pga. innholdet av pulegon og mentofuran i peppermynteoljen og mangel på data.

Forsiktighetsregler

Pasienter med halsbrann eller spiserørsbrokk kan få symptomforverring etter inntak av peppermynteolje, og behandlingen skal avbrytes hos disse pasientene. Overfølsomhet for mentol, med hodepine, bradykardi, tremor, ataksi, anafylaktisk sjokk, erytematøst utslett og kløe, er rapportert. I slike tilfeller må behandlingen avbrytes umiddelbart. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke studert. Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Samtidig inntak av mat eller antacida kan føre til at kapselinnholdet frigis for tidlig, og kan gi gastrointestinal irritasjon eller redusert effekt. Andre legemidler som reduserer magesyre, som H2-reseptorantagonister, protonpumpehemmere eller antacida kan føre til for tidlig oppløsning av det enteriske laget. Bør derfor tas minst 2 timer før eller etter mat, antacida eller andre magesyrereduserende legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrenset mengde data på bruk av peppermynteolje hos gravide. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang til morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Anorektalt ubehag, halsbrann, kvalme, munntørrhet, oppkast, unormal lukt av feces
Mindre vanlige Mageblødning
Ukjent frekvens Diaré, perianal smerte
Hjerte
Ukjent frekvens Bradykardi
Hud
Mindre vanlige Kløe
Ukjent frekvens Erytematøst utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk sjokk
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Ukjent frekvens Ataksi, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Balanitt, dysuri, unormal urinlukt
Øye
Mindre vanlige Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Anorektalt ubehag, halsbrann, kvalme, munntørrhet, oppkast, unormal lukt av feces
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Gastrointestinale Mageblødning
Hud Kløe
Immunsystemet Overfølsomhet
Øye Tåkesyn
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré, perianal smerte
Hjerte Bradykardi
Hud Erytematøst utslett
Immunsystemet Anafylaktisk sjokk
Nevrologiske Ataksi, tremor
Nyre/urinveier Balanitt, dysuri, unormal urinlukt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan gi alvorlige gastrointestinale symptomer, diaré, rektal ulcerasjon, epileptiske anfall, bevissthetstap, apné, kvalme, hjerterytmeforstyrrelse, ataksi og andre CNS‑problemer, sannsynligvis pga. innholdet av mentol.
Behandling: Ventrikkelskylling. Observasjon med symptomatisk behandling hvis nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker lokalt ved å relaksere tykktarmen. Fremmer galleproduksjon. De koleretiske og ikke-skummende effektene av peppermynteolje utgjør en ekstra rolle for den antispasmolytiske effekten, noe som reduserer abdominal distensjon, så vel som ubehag og magesmerte.
Metabolisme: Mentol metaboliseres ved glukuronidering. En viss inhibering av CYP3A4-aktivitet er sett i kliniske studier med peppermynteolje og mentol.
Utskillelse: I en viss grad i form av glukuronider.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C, og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Colpermin, ENTEROKAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
187 mg 30 stk. (blister)
554833
-
-
160,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.08.2019