Capsina

Bioglan


Lokalanestetikum.

N01B X04 (Capsaicin)KREM 0,075%: 1 g inneh.: Capsaicin 0,75 mg, cetylalkohol, isopropylmyristat, hvit vaselin, benzylalkohol, glyserolstearat, makrogolstearat 100, sorbitol, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av postherpetisk nevralgi.

Dosering

Voksne: Appliseres på smertefullt hudområde 3-4 ganger daglig. Av og til forventes effekt først etter 1-2 ukers regelmessig behandling. Ved uteblitt effekt eller etter 2-3 måneders behandling bør fortsatt behandling vurderes. Skal kun anvendes på intakt hud.
Administrering: Til bruk på huden. Vask hendene etter påføring for å unngå unødig irritasjon. Huden bør vaskes før påføring av ny krem, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Skadet og betent hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn.

Forsiktighetsregler

Kontraindisert til bruk hos barn pga. ingen erfaring ved bruk. Det aktive virkestoffet gir opphav til irritasjon i øyne og på hud. Ved fornyet påføring kan partikler med inntørket krem overføres via luften og forårsake irritasjon i luftveiene (rhinitt, hoste) og i øynene. Huden bør derfor vaskes før påføring av ny krem. Hjelpestoffer: Inneholder cetylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier er heller ikke tilstrekkelig til å utrede ev. reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes ved graviditet.
Amming: Ukjent hvor mye capsaicin som går over i morsmelk. Ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeVarmefølelse1
SjeldneErytem, lokalisert utslett
Luftveier
SjeldneHoste, snue, rhinitt og/eller respirasjonsproblemer2

1Forbigående, spesielt dersom kremen appliseres mindre enn 3-4 ganger daglig.

2Kan ha sammenheng med at kremen har tørket på huden slik at luftbåren capsaicin har nådd luftveiene.

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudVarmefølelse1
Sjeldne
HudErytem, lokalisert utslett
LuftveierHoste, snue, rhinitt og/eller respirasjonsproblemer2

1Forbigående, spesielt dersom kremen appliseres mindre enn 3-4 ganger daglig.

2Kan ha sammenheng med at kremen har tørket på huden slik at luftbåren capsaicin har nådd luftveiene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Substans P (antas å ha betydning for smerteopplevelse) og C-fibre (vesentlig for smertetransmisjon) antas å være involvert i den selektive analgetiske effekten ved lokal bruk. Mulig forklaring er at capsaicin tømmer substans P-depotene i primære afferente C-fibre og forhindrer ansamling av substans P i fibrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Capsina, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,075%45 g
001962
-
-
277,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.04.2018