Capsina

Bioglan

Lokalanestetikum.

ATC-nr.: N01B X04

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N01B X04
Capsaicin
 
PNEC: 0,49 μg/liter
Salgsvekt: 0,646467 kg
Miljørisiko: Bruk av capsaicin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Capsaicin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Capsaicin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 30.01.2018) er utarbeidet av Grunenthal Sweden.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 0,075%: 1 g inneh.: Capsaicin 0,75 mg, cetylalkohol, isopropylmyristat, hvit vaselin, benzylalkohol, glyserolstearat, makrogolstearat 100, sorbitol, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av postherpetisk nevralgi.

Dosering

Voksne: Appliseres på smertefullt hudområde 3-4 ganger daglig. Av og til forventes effekt først etter 1-2 ukers regelmessig behandling. Ved uteblitt effekt eller etter 2-3 måneders behandling bør fortsatt behandling vurderes. Skal kun anvendes på intakt hud.
Administrering: Til bruk på huden. Vask hendene etter påføring for å unngå unødig irritasjon. Huden bør vaskes før påføring av ny krem, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Skadet og betent hud. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk hos barn.

Forsiktighetsregler

Kontraindisert til bruk hos barn pga. ingen erfaring ved bruk. Det aktive virkestoffet gir opphav til irritasjon i øyne og på hud. Ved fornyet påføring kan partikler med inntørket krem overføres via luften og forårsake irritasjon i luftveiene (rhinitt, hoste) og i øynene. Huden bør derfor vaskes før påføring av ny krem. Hjelpestoffer: Inneholder cetylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier er heller ikke tilstrekkelig til å utrede ev. reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes ved graviditet.
Amming: Ukjent hvor mye capsaicin som går over i morsmelk. Ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.
Kapsaicin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Varmefølelse (forbigående), spesielt dersom kremen appliseres mindre enn 3-4 ganger daglig. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Erytem, utslett (lokalt). Luftveier: Hoste, snue, rhinitt og/eller respirasjonsproblemer. Kan ha sammenheng med at kremen har tørket på huden slik at luftbåren capsaicin har nådd luftveiene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: N01B X04

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Substans P (antas å ha betydning for smerteopplevelse) og C-fibre (vesentlig for smertetransmisjon) antas å være involvert i den selektive analgetiske effekten ved lokal bruk. Mulig forklaring er at capsaicin tømmer substans P-depotene i primære afferente C-fibre og forhindrer ansamling av substans P i fibrene.

Sist endret: 04.08.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.04.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Capsina, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,075%45 g
001962
-
-
277,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.