Canesten

Bayer AB

Antimykotikum, imidazolderivat.

ATC-nr.: D01A C01 og G01A F02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 10 mg/g: 1 g inneh.: Klotrimazol 10 mg, sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, renset vann. D01A C01


VAGINALKAPSLER, myke 500 mg: Hver vaginalkapsel inneh.: Klotrimazol 500 mg, hvit vaselin, flytende parafin, gelatin, glyserol. Fargestoff: Titandioksid (E 171), kinolingult (E 104), paraoransje (E 110). G01A F02


VAGINALTABLETTER 100 mg og 500 mg: Hver vaginaltablett inneh.: Klotrimazol 100 mg, resp. 500 mg, melkesyre, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, krysspovidon, kalsiumlaktatpentahydrat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika, hypromellose. G01A F02


Indikasjoner

Krem: Dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton-, Microsporum-arter), gjær-, mugg- og andre sopparter. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Vaginaltabletter/Vaginalkapsler: Voksne og barn >12 år. Vulvovaginale infeksjoner forårsaket av klotrimazolfølsomme mikroorganismer, slik som gjærsopp (Candida albicans).
Reseptfri bruk: Krem: Voksne og barn >15 år: Behandling av fotsopp. Behandling av soppinfeksjon i og rundt skjeden. Se forholdsregler for egenbehandling. Vaginaltabletter og kombinasjonspakninger (vaginaltabletter/vaginalkapsler + krem): Voksne og barn >15 år: Behandling av soppinfeksjon i og rundt skjeden.

Dosering

Ved vulvovaginale infeksjoner og vulvitt: Skjeden og ytre kjønnsorganer angripes vanligvis samtidig. Vaginitt behandles intravaginalt med vaginaltabletter eller vaginalkapsler, vulvitt utvortes med krem. Hvis nødvendig kan behandling gjentas. Tamponger, vaginalvæske til skylling, sæddrepende middel eller andre vaginale produkter skal ikke brukes samtidig. Av praktiske grunner bør behandling foretas utenom menstruasjonsperioden. Ved vedvarende symptomer i >7 dager eller tilbakevendende infeksjoner kan underliggende sykdom som krever legebehandling foreligge. Lege bør kontaktes dersom symptomene kommer tilbake innen 2 måneder. Partnerbehandling: For å unngå gjentatte infeksjoner bør seksualpartner (penis glans og forhud) behandles med krem ved symptomer (f.eks. pruritus eller betennelse) dersom lege har bekreftet sopp.
Krem: Voksne: For å sikre fullstendig heling skal behandling fortsette som spesifisert selv om symptomene forsvinner. Krem påsmøres tynt de affiserte hudområdene 2-3 ganger daglig og gnis forsiktig inn. En 1/2 cm kremstripe er tilstrekkelig for å behandle en flate tilsvarende en håndflate. Behandlingstid: Dermatomykoser: 3-4 uker. Erythrasma: 2-4 uker. Pityriasis versicolor: 1-3 uker. Vulvitt (inkl. partnerbehandling av Candida balanitis): 1-2 uker. Lege kontaktes dersom det ikke er bedring etter 4 ukers behandling av fotsopp/mykoser på hendene eller etter 7 dagers behandling av vulvitt med krem.
Vaginalkapsler: Vaginitt: 1 kapsel 500 mg som engangsdose settes så dypt inn i skjeden som mulig om kvelden ved leggetid.
Vaginaltabletter: Vaginitt: 1-dags (1 gangs-) behandling: 1 vaginaltablett 500 mg dypt i skjeden om kvelden. 3-dagers behandling: 2 vaginaltabletter à 100 mg dypt i skjeden hver kveld i 3 dager. 6-dagers behandling: 1 vaginaltablett 100 mg dypt i skjeden hver kveld i 6 dager. Behandlingen skal fullføres selv om de subjektive plagene er forsvunnet.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Skal ikke brukes til barn <12 år ved vulvitt og vulvovaginale infeksjoner. Behandling av fotsopp hos barn <15 år skal ikke initieres uten at lege først er rådført.
Administrering: Krem: Ved vulvitt behandles labia og omkringliggende områder utvortes med krem. Ved fotsopp vaskes føttene og tørkes grundig før behandling. Ved mykoser på hendene bør disse smøres etter hver håndvask. Vaginalkapsler/Vaginaltabletter: Settes inn med applikator som følger med. Settes inn så dypt som mulig i skjeden ved leggetid om kvelden. Innsetting er lettest å utføre dersom man ligger på ryggen med beina fra hverandre og knærne løftet. Dersom tabletten/kapselen ikke er fullstendig oppløst i løpet av en natt bør bruk av vaginalkrem vurderes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øyne. Skal ikke svelges. Krem: Inneh. cetostearylalkohol og benzylalkohol som kan gi hhv. lokalt hudutslett (f.eks. kontakteksem), eller allergiske reaksjoner og mild lokal irritasjon. Forholdsregler ved egenbehandling av vulvovaginale infeksjoner og vulvitt: Førstegangsinfeksjon skal alltid diagnostiseres av lege før oppstart. Symptomer hos barn 12-15 år og kvinner etter overgangsalder skal vurderes av lege for å utelukke andre årsaker. Lege skal kontaktes ved feber (≥38°C), smerter i nedre del av buken, ryggsmerter, illeluktende utflod, kvalme, vaginalblødning og/eller verkende skuldre. Vaginalt samleie bør unngås under bruk, da infeksjonen kan overføres til partneren. Krem kan redusere effekt og sikkerhet av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er midlertidig og opptrer bare under behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A C01og G01A F02
Vaginalkapsler/Vaginaltabletter: Samtidig bruk av oralt takrolimus kan gi økt plasmanivå av takrolimus. Det samme gjelder for sirolimus. Nøye overvåkning kreves for å unngå overdosering av takrolimus/sirolimus. Respektive plasmanivåer bestemmes ved behov.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen skadelige effekter hos mor/foster/nyfødt barn er vist. Forskrivning skal skje med forsiktighet, spesielt i 1. trimester. Applikator bør ikke benyttes, kapsler/tabletter føres inn med fingrene.
Amming: Data fra dyr viser at klotrimazol/metabolitter utskilles i melk. Bruk under amming skal kun overveies dersom forventet nytte for mor oppveier risikoen for barnet.
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk)

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Lokale hudreaksjoner ligner sykdomssymptomene.

Krem

OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeIrritasjon, kløe, stikking, svie, ubehag/smerte, utslett
Ukjent frekvensBlemmer, erytem, flassing, ødem
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon (synkope, hypotensjondyspnéurticaria)

Krem

FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
HudIrritasjon, kløe, stikking, svie, ubehag/smerte, utslett
Sjeldne
ImmunsystemetAllergisk reaksjon (synkope, hypotensjondyspnéurticaria)
Ukjent frekvens
HudBlemmer, erytem, flassing, ødem

Vaginalkapsler/Vaginaltabletter

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensAbdominalsmerte
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon (synkope, hypotensjondyspnéurticaria)
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeIrritasjon, kløe, svie, ubehag, utslett
Ukjent frekvensBekkensmerte, erytem, hud som flasser av på kjønnsorganene, vaginalblødning, ødem

Vaginalkapsler/Vaginaltabletter

FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/brystIrritasjon, kløe, svie, ubehag, utslett
Sjeldne
ImmunsystemetAllergisk reaksjon (synkope, hypotensjondyspnéurticaria)
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalsmerte
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, erytem, hud som flasser av på kjønnsorganene, vaginalblødning, ødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Liten risiko for akutt forgiftning.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For klotrimazol G01A F02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker fungicid ved å hemme ergosterolsyntesen og dermed svekke struktur og funksjon av cellemembranen. Bredt antimykotisk virkningsspektrum. Effekt mot dermatofytter, gjærsopper (bl.a. Candida-artene) og muggsopper, Pityrosporum spp. Har også vist effekt mot grampositive mikroorganismer (Streptococci/Staphylococci/Gardnerella vaginalis) og gramnegative mikroorganismer (Bacteroides). Melkesyreinnholdet i vaginaltabletter øker effekt og letter rekolonisering av laktobasiller i vagina. Normal vaginal pH gjenopprettes og døderleinfloraen normaliseres.
Absorpsjon: I liten grad.
Metabolisme: Rask nedbrytning i lever.

Andre opplysninger

Vaginaltabletter og krem er luktfrie og misfarger ikke undertøyet.

Pakninger uten resept

Krem 10 mg/g 20 g, vaginaltabletter 100 mg 6 stk. og 500 mg 1 stk. samt kombinasjonspakninger (vaginakapsel/vaginaltabletter + krem) er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 07.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Krem/Vaginaltabletter/Vaginaltabletter kombinasjonspakning: 03.02.2020

Vaginalkapsler kombinasjonspakning 09.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Canesten, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/g20 g
440130
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

Canesten, VAGINALKAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg1 stk. à 500 mg med applikator + 20 g krem (kombinasjonspakn.)
427854
SPC_ICON-
-
*F

Canesten, VAGINALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg6 stk. med applikator
065314
SPC_ICONBlå resept
-
*F
6 stk. à 100 mg + 20 g krem (kombinasjonspakn.)
416982
SPC_ICONBlå resept
-
*F
500 mg1 stk. med applikator
065332
SPC_ICONBlå resept
-
*F
1 stk. à 500 mg + 20 g krem (kombinasjonspakn.)
065341
SPC_ICONBlå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythrasma (erytrasma): En kronisk bakterieinfeksjon i store hudfolder forårsaket av Corynebakterier.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

vulvitt: Betennelse eller infeksjon i vulva (de ytre kjønnsorganene).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.