Bruk av inhalatorer

Diskus

 



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.