Bruk av inhalatorer

AeroChamber Flow-Vu

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.