Bruk av inhalatorer

AeroChamber Flow-Vu

 



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.