Bruk av inhalatorer

AeroChamber/AeroChamber Plus

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.