Bruk av inhalatorer

AeroChamber/AeroChamber Plus

 



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.