Bruk av inhalatorer
Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.