Bronwel Comp

Kwizda Pharma


Ekspektorerende middel.

R05C A10 (Altearot, Timian)MIKSTUR, oppløsning: 15 ml (16,7 g) inneh.: Ekstrakt (som nativt vannekstrakt) (7-13:1) av Thymus vulgaris L., herba eller Thymus zygis L., herba eller en blanding av begge arter (timian) 0,12 g, ekstrakt (som nativt vannekstrakt) (1:12-14) av Althaeae officinalis L., radix (altearot) 0,83 g, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), xylitol, bringebærjuicekonsentrat (sukrose, glukose, fruktose), propylenglykol, maltodekstrin, hjelpestoffer. Timian- og bringebærsmak. Sukkerholdig.


PASTILLER: 1 pastill inneh.: Ekstrakt (som vannekstrakt) (7-13:1) av Thymi herba (timian) 51,1 mg, ekstrakt (som vannekstrakt) (7-9:1) av Althaeae radix (altearot) 4,5 mg, maltodekstrin, flytende sorbitol 70%, flytende maltitol, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Aronia- og skogsbæraroma.


Indikasjoner

Mikstur: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse hos voksne og barn >6 år, samt for å lindre irritasjon i svelg og hals ved tørrhoste. Pastiller: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse, lindre tørrhoste og for å lindre irritert hals. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon.

Dosering

Egenbehandling bør begrenses til 5 dager. I fravær av vesentlig bedring bør pasienten rådføre seg med lege da mer alvorlig sykdom kan foreligge, som krever annen behandling.
Mikstur: Voksne, eldre og ungdom >12 år: 15 ml hver 3.-4. time, 4 ganger daglig. Ved behov inntil 6 ganger daglig, maks. døgndose 90 ml.
Barn 6-12 år: 7,5 ml hver 3.-4. time, 4 ganger daglig. Ved behov inntil 6 ganger daglig, maks. døgndose 45 ml.
Pastiller: Voksne og ungdom >12 år: 1-2 pastiller hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig). Maks. døgndose er 12 pastiller. Barn 6-12 år: 1 pastill hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig). Maks. døgndose er 6 pastiller.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Bruk er ikke anbefalt pga. manglende data. Lege bør konsulteres.
Administrering: Mikstur: Brukes helst ufortynnet. Kan ved behov gis utrørt i vann eller varm te. Pastiller: Til bruk i munnhulen; la pastillen oppløses sakte i munnen ved å suge på den.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre planter i Lamiaceae-familien.

Forsiktighetsregler

Ved dyspné, feber, purulent sputum, eller hvis symptomene forverres eller vedvarer skal lege eller apotek konsulteres. Mikstur: Inneholder konserveringsmidlene metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Inneholder sukrose, glukose og fruktose og bør ikke tas ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukraseisomaltasemangel. Tilleggseffekt av samtidig brukte legemidler som inneholder fruktose (eller sorbitol) og inntak av fruktose (eller sorbitol) gjennom diett skal tas i betraktning. Inneholder xylitol (som kan ha en avførende effekt. Pastiller: Inneholder maltitol og sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Altearots fysikalske egenskaper kan i teorien forsinke opptaket av andre legemidler ved samtidig inntak. Skal derfor ikke tas 1/2-1 time før eller etter å ha tatt andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Bør ikke brukes under graviditet og amming pga. manglende data. Studier av effekter på fertilitet er ikke utført.

 

Bivirkninger

Ukjent frekvens: Timian kan gi overfølsomhetsreaksjoner (1 tilfelle av hhv. anafylaktisk sjokk og angioødem er rapportert) samt magebesvær. Gastrointestinale bivirkninger er sett i forbindelse med legemidler som inneholder timian.
Ukjent frekvens: Timian kan gi overfølsomhetsreaksjoner (1 tilfelle av hhv. anafylaktisk sjokk og angioødem er rapportert) samt magebesvær. Gastrointestinale bivirkninger er sett i forbindelse med legemidler som inneholder timian.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Brukes innen 4 uker etter åpning. Pastiller: Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bronwel Comp, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 ml
392102
-
-
*F
200 ml
082355
-
-
varenr. 082355
240 ml
559661
-
-
*F

Bronwel Comp, PASTILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
118482
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 05.03.2019

Pastiller: 16.01.2017