Bronwel Comp

Kwizda Pharma

Ekspektorerende middel.

ATC-nr.: R05C A10

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, oppløsning: 15 ml (16,7 g) inneh.: Ekstrakt (som nativt vannekstrakt) (7-13:1) av Thymus vulgaris L., herba eller Thymus zygis L., herba eller en blanding av begge arter (timian) 0,12 g, ekstrakt (som nativt vannekstrakt) (1:12-14) av Althaeae officinalis L., radix (altearot) 0,83 g, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), xylitol, bringebærjuicekonsentrat (sukrose, glukose, fruktose), propylenglykol, maltodekstrin, hjelpestoffer. Timian- og bringebærsmak. Sukkerholdig.


PASTILLER: 1 pastill inneh.: Ekstrakt (som vannekstrakt) (7-13:1) av Thymi herba (timian) 51,1 mg, ekstrakt (som vannekstrakt) (7-9:1) av Althaeae radix (altearot) 4,5 mg, maltodekstrin, flytende sorbitol 70%, flytende maltitol, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Aronia- og skogsbæraroma.


Indikasjoner

Mikstur: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse hos voksne og barn >6 år, samt for å lindre irritasjon i svelg og hals ved tørrhoste. Pastiller: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse, lindre tørrhoste og for å lindre irritert hals. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon.

Dosering

Egenbehandling bør begrenses til 5 dager. I fravær av vesentlig bedring bør pasienten rådføre seg med lege da mer alvorlig sykdom kan foreligge, som krever annen behandling.
Mikstur: Voksne, eldre og ungdom >12 år: 15 ml hver 3.-4. time, 4 ganger daglig. Ved behov inntil 6 ganger daglig, maks. døgndose 90 ml.
Barn 6-12 år: 7,5 ml hver 3.-4. time, 4 ganger daglig. Ved behov inntil 6 ganger daglig, maks. døgndose 45 ml.
Pastiller: Voksne og ungdom >12 år: 1-2 pastiller hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig). Maks. døgndose er 12 pastiller. Barn 6-12 år: 1 pastill hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig). Maks. døgndose er 6 pastiller.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Bruk er ikke anbefalt pga. manglende data. Lege bør konsulteres.
Administrering: Mikstur: Brukes helst ufortynnet. Kan ved behov gis utrørt i vann eller varm te. Pastiller: Til bruk i munnhulen; la pastillen oppløses sakte i munnen ved å suge på den.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre planter i Lamiaceae-familien.

Forsiktighetsregler

Ved dyspné, feber, purulent sputum, eller hvis symptomene forverres eller vedvarer skal lege eller apotek konsulteres. Mikstur: Inneholder konserveringsmidlene metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Inneholder sukrose, glukose og fruktose og bør ikke tas ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukraseisomaltasemangel. Tilleggseffekt av samtidig brukte legemidler som inneholder fruktose (eller sorbitol) og inntak av fruktose (eller sorbitol) gjennom diett skal tas i betraktning. Inneholder xylitol (som kan ha en avførende effekt. Pastiller: Inneholder maltitol og sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R05C A10
Ingen interaksjonsstudier er utført. Altearots fysikalske egenskaper kan i teorien forsinke opptaket av andre legemidler ved samtidig inntak. Skal derfor ikke tas 1/2-1 time før eller etter å ha tatt andre legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Bør ikke brukes under graviditet og amming pga. manglende data. Studier av effekter på fertilitet er ikke utført.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Ukjent frekvens: Timian kan gi overfølsomhetsreaksjoner (1 tilfelle av hhv. anafylaktisk sjokk og angioødem er rapportert) samt magebesvær. Gastrointestinale bivirkninger er sett i forbindelse med legemidler som inneholder timian.
Ukjent frekvens: Timian kan gi overfølsomhetsreaksjoner (1 tilfelle av hhv. anafylaktisk sjokk og angioødem er rapportert) samt magebesvær. Gastrointestinale bivirkninger er sett i forbindelse med legemidler som inneholder timian.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Brukes innen 4 uker etter åpning. Pastiller: Oppbevares ved høyst 30°C.

Sist endret: 06.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 05.03.2019

Pastiller: 16.01.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Bronwel Comp, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
120 ml
392102
-
-
*FSPC_ICON
200 ml
082355
-
-
*FSPC_ICON
240 ml
559661
-
-
*FSPC_ICON

Bronwel Comp, PASTILLER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 stk. (blister)
118482
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.