V03A B15_1 Nalokson

Refusjonsberettiget bruk:

Behov for tilgang til akuttbehandling ved kjent eller mistenkt opioidoverdose, manifestert ved respirasjonsdepresjon og/eller CNS-depresjon

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
A84Legemiddelforgiftning-
ICDVilkårnr.
T50Forgiftning med andre og ikke spesifiserte legemidler og biologiske substanser-
Vilkår:
Ingen spesifisert.