V01A A02_2 Gresspollen - Smeltetablett

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt hos barn > 5 år og voksne med klinisk relevante symptomer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F71Allergisk konjunktivitt206
R97Allergisk rinitt206
ICDVilkårnr.
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt206
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt206
Vilkår:
206

Refusjon ytes kun når følgende vilkår er oppfylt: - Pasienten har hatt moderat til alvorlig sesongavhengig gresspollenindusert rhinitt eller konjunktivitt i minst to år. - Optimal symptomatisk behandling gir ikke tilstrekkelig sykdomskontroll eller kan ikke brukes av tungtveiende medisinske grunner. - Allergi er påvist med positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE test for gresspollen. - Ved oppstart skal injisert gresspollen velges fremfor Grazax hvis pasienten samtidig får injeksjon med andre allergenekstrakter.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)