S01E E05_1 Tafluprost

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved åpenvinkelglaukom og okulær hypertensjon. Som monoterapi hos pasienter: · som har utbytte av øyedråper uten konserveringsmiddel · med manglende respons på førstelinjeterapi · med intoleranse eller kontraindisert førstelinjeterapi Som tilleggsterapi til betablokkere.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom64, 154
ICDVilkårnr.
H40Glaukom64, 154
Vilkår:
64

Behandlingen med betablokker skal være forsøkt uten tilstrekkelig effekt eller toleranse før behandling med et prostaglandinpreparat kan refunderes. - Behandlingen med et prostaglandinpreparat kan også refunderes dersom betablokkere er kontraindisert.

154

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.