S01E E04_1 Travoprost

Refusjonsberettiget bruk:

Til senking av forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med okulær hypertensjon eller åpenvinklet glaukom.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom64
ICDVilkår nr
H40Glaukom64
Vilkår:
64

Behandlingen med betablokker skal være forsøkt uten tilstrekkelig effekt eller toleranse før behandling med et prostaglandinpreparat kan refunderes. - Behandlingen med et prostaglandinpreparat kan også refunderes dersom betablokkere er kontraindisert.