S01E D51_8 Timolol, kombinasjoner - Ganfort - endose

Refusjonsberettiget bruk:

Til nedsettelse av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke har tilstrekkelig effekt av lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom154
ICDVilkårnr.
H40Glaukom154
Vilkår:
154

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)